Takaisin

Ympäristövahinkojen torjunnan projektikäsikirja on valmistunut

Julkaisuajankohta 6.5.2024 16.06
Tiedote
Ympäristövahinkojen torjunnan käsikirjan kansikuva

Satakunnan pelastuslaitoksen Symppis-hankkeessa on tuotettu opas, joka käsittelee ympäristövahinkojen torjuntaa (YVT), niiden riskienhallintaa, suunnittelua sekä varautumista maa- ja merialueilla.

Satakunnan pelastuslaitoksella on käynnissä ympäristövahinkojen torjunnan valmiuden parantamiseen keskittyvä Symppis-hanke. Hankkeessa on tuotettu kevään aikana opas, joka käsittelee ympäristövahinkojen torjuntaa (YVT), niiden riskienhallintaa, suunnittelua sekä varautumista maa- ja merialueilla. Opas on suunnattu erityisesti pelastustoimen käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut viranomaiset sekä elinkeinoelämä.

Symppis-hankkeen kantavia teemoja ovat mm. maakunnallisen turvallisuuden ja yhteistyön kehittäminen, ilmastonmuutoksen huomioiminen sekä erilaisten torjuttavien aineiden vaikutukset torjuntatyöhön. Nämä teemat toimivat myös oppaan näkökulmina. Laaja opas sisältää torjuntaan liittyviin aihealueisiin paneutuvaa tietoa, työkaluja sekä käytännön huomioita torjuntatoimien ja suunnittelun kehittämiseksi.

YVT-suunnitelmien laadintaa varten syntyi tarve kansalliselle ohjeistukselle

Vuodesta 2019 lähtien ympäristövahinkojen torjunnan suorittamista pelastustoimessa ovat valvoneet aluehallintovirastot uuden valvontamenettelynsä avulla. AVIn uusi arviointimalli käsittelee ympäristövahinkojen torjuntaan kokonaisuutena torjuntavalmiustasoihin perustuen. Uusi valvontaviranomainen ja arviointimalli herättivät pelastustoimessa valtakunnallisesti keskustelua siitä, että ympäristövahinkojen torjunnan suunnittelua varten tarvittaisiin kansallinen käsikirjamalli.

Symppis-hankkeen aikana tuotettu opas pyrkii tukemaan pelastuslaitoksia YVT-suunnitelmien laadinnassa ja nostamaan esille sekä käytännön torjuntatyössä että suunnittelussa huomioitavia asioita. Opas tarjoaa myös erilaisia työkaluja pelastuslaitoksien YVT-suunnitelman laadintaa varten ja tukee tietopohjallaan käytännön torjuntatoimien kehittämistä. Opas toimii sovellettavana ohjeena, jonka avulla YVT-suunnitelmat on mahdollista mukauttaa alueellisiin piirteisiin sopivaksi.

Opas tukee yhteistyötä viranomaisten ja elinkeinoelämän suuntaan

Pelastustoimen lisäksi hankkeen tuotos on myös muiden torjuntaan osallistuvien yhteistyöviranomaisten ja elinkeinoelämän toimijoiden hyödynnettävissä. Käsikirjan avulla eri toimijat voivat kehittää omaa osaamistaan ympäristövahinkojen torjunnan eri osa-alueisiin liittyen. Esimerkiksi toimintaympäristön riskien ja uhkien kartoittamista varten laadittu toimintamalli on käytettävissä myös elinkeinoelämän riskienhallinnan ja muun suunnittelutyön tukena.

Opas ladattavissa täältä!

Symppis-hankkeen aikana tuotettu opas on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä omiin tarpeisiin. Lataa ympäristövahinkojen torjunnan projektikäsikirja omaan käyttöösi alla olevasta linkistä!

Lisätietoja Symppis-hankkeesta ja oppaasta:

Projektipäällikkö Tomi Anttila                         tomi.anttila@sata.fi

Projektisuunnittelija Teija Sukusaari              teija.sukusaari@sata.fi

Symppis-hankkeen webinaari on katsottavissa Satapelastuksen YouTube-kanavalla. 

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama.

 

Satakunta

Uusimmat