Takaisin

Virtuaalinen ensihoitoyksikkö on aloittanut toimintansa

Julkaisuajankohta 17.4.2023 15.21
Tiedote
Sairaanhoitajat Anu ja Minna työskentelevät virtuaaliyksikössä eli etäarvioinnissa. Kuva: Antti Pitkäjärvi, Siun sote.

Ensihoidon virtuaaliyksikkö eli etäarviointi on aloittanut toimintansa huhtikuun puolivälissä Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sotessa. Virtuaaliyksikössä työskentelevät hoitajat eivät mene potilaiden luokse vaan tekevät ensihoidon etäarvioinnin. He neuvovat ja opastavat apua tarvitsevia puhelimen välityksellä tietyissä kiireettömissä ensihoitotehtävissä.

– Vastaavanlaiset virtuaaliset yksiköt ovat jo käytössä muun muassa Pohjois-Savossa, Satakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa. Toiminnasta on hyviä kokemuksia ja näistä on haettu oppeja myös tänne Pohjois-Karjalaan, toteaa ensihoidon palvelupäällikkö, ylihoitaja Päivi Heikkinen.

Miten virtuaaliyksikkö toimii käytännössä?

Apua tarvitseva soittaa hätäkeskukseen, jossa päivystäjä tekee riskiarvion. Jos kyseessä on kiireetön ensihoitotehtävä ja virtuaalinen ensihoitoyksikkö on vapaana, hätäkeskuspäivystäjä voi ohjata tehtävän virtuaaliselle yksikölle. Tällöin hätäkeskuspäivystäjä kertoo soittajalle, että hänelle soitetaan takaisin. Virtuaaliyksikössä työskentelevä sairaanhoitaja soittaa apua tarvitsevalle, kartoittaa hänen tarpeensa ja ohjaa hänet oikean avun pariin. Tarvittaessa ensihoidon kenttäjohtaja voi liittää virtuaaliyksikön hoitamalle tehtävälle myös perinteisen, kumipyörillä kulkevan ensihoitoyksikön.

– Mikäli potilasta ei saada linjan päähän tai hän ei ole tunnistettavissa, kohteeseen hälytetään aina perinteinen ambulanssi, kertoo palveluvastaava Mari Auvinen.

Sairaanhoitajat Anu Piiroinen ja Katja Laava ovat aloittaneet työskentelyn virtuaaliyksikössä. Molemmilla on sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi hätäkeskuspäivystäjän koulutus ja kokemusta hätäkeskuspäivystäjän työstä. Virtuaaliyksikön toiminnassa molempia kiehtoo se, että pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan erilaisesta näkökulmasta ja tekemään apua tarvitsevien eteen jotain uutta. Molemmat toteavat, että ihmeitä ei tule tapahtumaan yhden päivän aikana, mutta pikkuhiljaa yksikön toiminta tulee helpottamaan ensihoitajien työkuormaa.

– Ehdottomasti tärkeintä tässä on se, että apua tarvitsevat ohjataan suoraan oikean avun piiriin, kun tarve on jokin muu kuin ensihoito. Toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa asiakkaan parhaaksi, toteavat Piiroinen ja Laava.

Virtuaaliyksikön toiminnan käynnistämisen taustalla on ensihoitoresurssin oikeanmukainen kohdentuminen.

– Paikkakunnilla, joissa virtuaaliyksikkö on käytössä, on kiireettömien ensihoitotehtävien määrä vähentynyt jopa 40 prosenttia. Näin ensihoitoyksiköiden tärkeä työ saadaan kohdistumaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan eli tehtäville, joissa potilaan peruselintoiminnot vaativat jatkuvaa seurantaa ja kuljettamista sairaalahoitoon, kertoo Mari Auvinen.

Ensihoidon virtuaaliyksikkö on osa Siun soten yhteistä tilannekeskusta, joka aloitti toimintansa huhtikuun alussa. Virtuaaliyksikkö toimii joka päivä kello 8.00–20.45 välisenä aikana. Ensihoidon virtuaaliyksikön lisäksi Siun soten yhteisessä tilannekeskuksessa työskentelee tällä hetkellä sosiaali- ja kriisipäivystys, päivystävä palomestari, ensihoidon kenttäjohtaja ja ensihoidon palveluvastaava. Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitettävään tilannekeskukseen ollaan rekrytoimassa asiakasohjaajaa, jonka työ painottuu iäkkäiden hoidon- ja tuentarpeen arviointiin ja lyhytkestoisten palvelujen järjestämiseen nopeissa kotiutustilanteissa joko asiakkaan kotiin tai asumispalveluihin.

Pohjois-Karjala

Uusimmat