Ajankohtaisiin

Valvonnalla ja tarkastuksilla edistetään turvallisuutta

Julkaisuajankohta 13.2.2023 13.53
Tiedote

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos teki palotarkastuksia ja valvontaa yhteensä 2 817 kohteeseen vuoden 2022 aikana. Pelastuslaitos määrittää valvontakohteet sen perusteella, millaisia riskejä maakunnassa esiintyy. Tarkastuksia ja valvontaa tehdään niin yrityskohteisiin kuin asuinrakennuksiin.

Yritys- ja laitoskohteiden valvonnassa ei saavutettu määrällistä 450 kohteen tavoitetta, sillä valvottuja kohteita vuoden aikana oli yhteensä 358. Tavoitteen alittamista selittävät työntekijäpula ja rekrytointihaasteet. Pitkäaikaiset poissaolot ovat aiheuttaneet yli kahden vuoden henkilötyövajeen valvontatoimintaan. Lisäksi korona hidasti tarkastuksia vuoden 2022 alkupuolella. 

Palotarkastusten yhteydessä kiinnitetään huomiota omatoimiseen varautumiseen

Asuinrakennuksien paloturvallisuuden itsearvioinnin palautti 1 445 kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Tavoitteena oli 1 500 palautetta itsearviointia.  Edellisiin vuosiin verrattuna postin palauttamien kirjeiden määrä oli poikkeuksellisen suuri, 180 kappaletta, noin kymmenen prosenttia lähetetyistä kirjeistä palautui takaisin pelastuslaitokselle. Kohteissa, joista kirjeet ovat palautuneet ovat asumattomia. Osittain tässä näkyy harvaan asutun maaseudun autioituminen. Jotta tulevina vuosina itsearvioinnissa päästäisiin asetettuun tavoitteeseen, pelastuslaitos lisää lähetettävien kirjeiden määrää. Näin ollen tulevina vuosina yhä useampi kiinteistön omistaja tulee saamaan pelastuslaitokselta paloturvallisuuden itsearviointikirjeen.

Muiden tarkastusten osalta (suunnittelemattomat tarkastukset) määrälliseen tavoitteeseen päästiin ja tavoitteet jopa ylitettiin. Vuoden 2022 tehtiin suunnittelemattomia tarkastuksia yhteensä 1 392 kappaletta, tavoitteen ollessa 1 000 kappaletta. Muut tarkastukset koostuvat pääosin maakunnan asukkaiden ja yritysten ja yhteisöjen tilaamista valvontakäynneistä. Lukuun toki sisältyy myös kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä tehtävät turvallisuuskatselmukset, joita ensihoitajat tekivät vuoden aikana 340 ikäihmisen kotiin.  

Pelastuslaitos valvoo ja tarkastaa

Valvonnan tarkoituksena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Sen avulla lisätään asukkaiden ja toimijoiden toimintakykyä onnettomuuksien sattuessa. Pelastusviranomaisen valvonta keskittyy tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn ja rakennuksen poistumisturvallisuuteen. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii, että pelastustoiminnalla on parhaat mahdolliset edellytykset onnettomuustilanteessa.

 

Lisätietoa:

Vs.riskienhallintapäällikkö Janne Halonen, puh. 013-330 9106

Pohjois-Karjala