Takaisin

Väestöhälyttimiä testataan jälleen 4.4.

Julkaisuajankohta 2.4.2022 9.58
Väestöhälytinkaiuttimia.

Kyseessä on tavanomainen kuukausittainen väestöhälytinten kokeilu. Sen tarkoituksena on auttaa havaitsemaan mahdollisia vikoja hälytinlaitteistoissa.

Koesoitto tehdään joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12. Pelastuslaitokset ja Hätäkeskuslaitos huolehtivat väestöhälytinten testauksesta. 

Väestöhälyttimistä kuuluu maanantaina 4.4. seitsemän sekuntia kestävä tasainen kokeilumerkki. Testauksen yhteydessä voidaan kokeilla myös hälyttimien puheyhteyttä. Tällöin kuuluu puhetiedote ”hälyttimien kokeilu, prov alarm, testing sirens”. Kokeilumerkki ei edellytä asukkailta toimenpiteitä.

Väestöhälytinjärjestelmä ei kata kaikkia alueita. Hälyttimet on sijoitettu ensisijaisesti sinne, missä asuu tai liikkuu eniten ihmisiä. Pelastuslaitokset muistuttavat, että väestöhälyttimet on tarkoitettu ensisijaisesti ulkona liikkuvien varoittamiseen. Niiden ääni ei siis välttämättä kuulu sisätiloihin ollenkaan. Myös maastonmuodot, rakennettu ympäristö ja säätila vaikuttavat hälyttimien kuuluvuuteen.

Osa monikanavaista hälytysjärjestelmää

Jokaisen on hyvä tunnistaa kokeilu- ja vaaramerkki sekä tietää mitä varsinaisen vaaramerkin kuuluessa tulee tehdä. Jos esimerkiksi vaarallinen savu tai kaasu uhkaa asukkaita, väestöhälyttimillä voidaan antaa yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva ääni. Yleinen vaaramerkki kertoo, että ulkona olevien tulee suojautua sisätiloihin. Sisätiloissa suljetaan ovet, ikkunat ja tuuletusaukot sekä pysäytetään ilmanvaihto, jos mahdollista. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi. 

Viranomaiset voivat varoittaa asukkaita monilla tavoilla. Tärkein keino on vaaratiedote, joka annetaan aina myös väestöhälyttimellä soitettavan yleisen vaaramerkin lisäksi. Vaaratiedote luetaan radiossa ja näytetään teksti-TV:n sivulla 112 sekä tarvittaessa myös televisiossa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedote näkyy myös muun muassa sivustoilla pelastustoimi.fi ja 112.fi. 

Vaaratiedote lähetään lisäksi 112 Suomi -sovelluksen kautta. Pelastuslaitokset suosittelevat 112 Suomi -sovelluksen lataamista puhelimiin. Sovellus sisältää tärkeää turvallisuustietoa ja sen kautta hätänumeroon soitettaessa hätäkeskus pystyy paikantamaan soittajan sijainnin, jolloin apu löytää varmemmin perille.

Pelastuslaitokset ylläpitävät väestöhälyttimiä

Maaliskuun koesoiton yhteydessä havaittiin jonkin verran puutteita hälytinjärjestelmän toimivuudessa. Pelastuslaitokset seuraavat oman alueensa hälytinten toimintaa väestöhälytinjärjestelmän kautta. Myös asukkailta tuli runsaasti palautetta viime testauksen yhteydessä. Hälyttimiä huolletaan ja uusitaan pelastuslaitosten vuosittaisten huoltosuunnitelmien mukaisesti.

Väestöhälyttimet Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on noin 80 väestöhälytintä. Maaliskuun koesoiton yhteydessä havaittiin joitakin huoltotarpeita järjestelmässä. Osa hälytinvioista oli pelastuslaitoksen tiedossa jo aiemmin ja näihin hälyttimiin on huolto tilattu. Pelastuslaitoksemme alueella on myös väestöhälyttimiä, jotka on poistettu käytöstä tai tilapäisesti kytketty pois esimerkiksi sijaintikiinteistössä olevan remontin vuoksi. Osa hälyttimistä odottaa uutta sijoituspaikkaa. Hälyttimiä uusitaan ja huolletaan vuosisuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos myös kartoittaa onko rakennettu uusia asuinalueita, joihin väestöhälytin olisi hyvä sijoittaa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kiittää asukkaita runsaasta palautteesta maaliskuun testauksen yhteydessä. Jos ongelmia tällä kertaa havaitaan, asukkaat voivat antaa palautteen pelastuslaitokselle palautelomakkeen kautta. Pelastuslaitoksen työntekijät käyvät 4.4. kuuntelemassa maaliskuun testauksen yhteydessä havaituilla, puutteellisesti toimineiden väestöhälytinten alueilla, toimivatko hälyttimet normaalisti vai onko niissä vikoja tai onko toimintaympäristössä tapahtunut äänen kantavuuteen liittyviä muutoksia.
 

Länsi-Uusimaa

Uusimmat