Tillbaka

Befolkningsskyddslarmen testas igen 4.4

Utgivningsdatum 2.4.2022 9.58
Väestöhälytinkaiuttimia.

Testningen är en del av den normala testningen av larmen som utförs varje månad. Avsikten är att upptäcka eventuella problem i larmanordningarna.

Testningen utförs kl. 12 den första vardagsmåndagen varje månad. Räddningsverken och Nödcentralsverket ansvarar för testningen av befolkningsskyddslarmen.

På måndag 4.4 ljuder ur befolkningsskyddslarmen en sju sekunder lång, jämn testsignal. I samband med testningen är det också möjligt att testa larmens talfunktion.  Då hörs ett talat varningsmeddelande: ”hälyttimien kokeilu, provalarm, testing sirens”. Testningen av larmet kräver inga åtgärder av invånarna.

Befolkningsskyddslarmen täcker inte alla områden. Larmanordningarna är placerade på platser där det bor eller rör sig mycket folk. Räddningsverken påminner att befolkningsskyddslarmen i första hand är avsedda för att varna personer som rör sig utomhus. Signalerna från dem hörs alltså nödvändigtvis inte alls inomhus. Terrängformerna, den bebyggda miljön och vädret påverkar också hur väl larmen hörs.

En del av ett larmsystem med flera kanaler

Alla borde känna igen testsignalen och den allmänna farosignalen samt veta vad de ska göra om den allmänna farosignalen lyder. Om till exempel farlig rök eller gas utgör ett hot för befolkningen kan man ge den allmänna farosignalen med befolkningsskyddslarmet. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal som varar en minut. Då den ljuder ska alla som befinner sig utomhus söka skydd inomhus. Inomhus ska du stänga dörrar, fönster och vädringsluckor samt stänga av ventilationen om det är möjligt. Faran över-signalen är en obruten jämn signal som pågår i en minut. Den meddelar att hotet eller faran är över. 

Myndigheterna kan varna befolkningen på många olika sätt. Det viktigaste sättet är varningsmeddelandet som alltid åtföljer den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet. Varningsmeddelandet läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna. Varningsmeddelandet syns också bland annat på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi. 

Varningsmeddelandet skickas dessutom via appen 112 Suomi. Räddningsverken rekommenderar att alla installerar appen 112 Suomi på sina telefoner. Appen innehåller viktig säkerhetsinformation och då du ringer det allmänna nödnumret via appen kan nödcentralen lokalisera dig och hjälpen hittar säkrare fram.

Räddningsverken underhåller larmanordningar

I samband med testningen i mars upptäcktes en del brister i hur befolkningsskyddslarmen fungerar. Räddningsverken följer hur larmanordningarna i deras område fungerar via systemet för befolkningsskyddslarm. Det kom också gott om kommentarer från befolkningen i samband med testningen i mars. Larmanordningarna underhålls och förnyas enligt räddningsverkens årsplaner.

Befolkningsskyddslarm i Västra Nyland

I Västra Nylands räddningsverks område finns omkring 80 befolkningsskyddslarm. I samband med testningen i mars upptäcktes en del underhållsbehov i systemet. Räddningsverket kände redan till en del av problemen och har beställt underhåll för dessa larmanordningar. I räddningsverkets område finns också befolkningsskyddslarm som tagits ur bruk eller som kopplats bort tillfälligt, till exempel på grund av en renovering av fastigheten. En del av larmanordningarna väntar på en ny placeringsplats. Larmanordningarna förnyas och underhålls enligt en årsplan. Räddningsverket kartlägger också om det finns nya bostadsområden som skulle behöva ett befolkningsskyddslarm.

Västra Nylands räddningsverk tackar befolkningen för den rikliga respons som inkom i samband med testningen i mars. Om du upptäcker problem denna gång, kan du lämna en kommentar om saken via räddningsverkets responsblankett. Räddningsverkets anställda kommer 4.4 att lyssna på signalerna i de områden där man i mars upptäckte brister för att kontrollera om befolkningsskyddslarmen fungerar normalt eller om det fortfarande finns brister eller om det skett förändringar i omvärlden som påverkar hörbarheten.
 

Länsi-Uusimaa

Det senaste