Takaisin

Vilkas alkuvuosi palontutkinnassa

Julkaisuajankohta 29.4.2024 10.52
Tiedote

Alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen kiireinen palontutkinnan osalta.

Vuoden 2024 puolella on käynnistetty 13 palontutkintaa, joista yhdeksän on valmistunut. Alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen kiireinen palontutkinnan osalta, esimerkiksi viime vuonna kolmen ensimmäisen kuukauden aikana käynnistettiin yhdeksän palontutkintaa ja koko vuonna niitä tehtiin 32 kappaletta. Alkuvuoden tutkittavissa tapauksissa on ollut kolme palokuolemaa ja kaksi vakavaa henkilövahinkoa. Lisäksi on tutkittu yksi työturvallisuuden kannalta kiinnostava tulipalo. 

Palontutkinta on paljon muutakin kuin tulipalopaikkojen paikkatutkintaa

Palontutkinnan ja onnettomuuskehityksen seurannan perusteella on kiinnitetty huomiota lisääntyneisiin hormipaloihin. Hormipaloista tehtiin turvallisuusviestintää some-kanavissa alkuvuodesta ja sen lisäksi nousevasta trendistä on oltu yhteydessä sisäministeriön pelastusosastolle. Osa hormipaloista selittyy varmasti lisääntyneellä tulisijojen käytöllä kalliin sähkön ja kovien pakkasten aikaan. Onnettomuusselosteiden perusteella myös roskien ja kostean puun poltolla on ollut osuutta paloihin. Hormipalot eivät yleensä ole levinneet rakenteisiin, vaan ovat rajoittuneet hormin sisäpuolelle.

Trendejä seurataan tiiviisti – aiheet nostetaan turvallisuusviestintään

Palontutkinnassa pyritään löytämään myös pienempiä, erikoisempia tapauksia, jotka eivät välttämättä muuten ylittäisi tutkintakynnystä. Kun tietoa kertyy pienemmistäkin poikkeuksellisista tapahtumista, voidaan päästä kiinni sellaisiin trendeihin, jotka voisivat muuten jäädä piiloon. Tästä esimerkkinä vaikkapa nuo lisääntyneet hormipalot tai akkukäyttöisten laitteiden tulipalot ja niiden tapausten perusteella tehdyt toimenpiteet esimerkiksi turvallisuusviestinnässä.

Tuottamukselliset ja tahalliset palot ovat olleet myös jatkuvassa seurannassa. Tuottamuksellisten ja tahallisten palojen seurannassa esiin nousseisiin ongelmakohteisiin on pystytty puuttumaan ja valvontatyöllä vaikuttamaan tapausten vähenemiseen.

Länsi-Uusimaa

Uusimmat