Takaisin

Uudet paloasemat nopeuttavat ensimmäisen pelastusyksikön saapumista ruuhkaisimmilla alueilla

Julkaisuajankohta 17.4.2024 13.55
Tiedote
Matinkylän uusi paloasema
Kuvassa Matinkylän uusi paloasema, jonne Niittykummun paloasema muuttaa tänä vuonna.

Tänä vuonna avautuvat Espoon Matinkylän ja Espoonlahden paloasemat parantavat palvelukykyämme kiireellisissä pelastustoiminnan tehtävissä. Uusi väliaikainen paloasema pyritään avaamaan tämän vuoden aikana myös Otaniemeen.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI) on päivittänyt Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle jo aiemmin annettua korjausmääräystä liittyen pelastustoiminnan palvelutasoon tietyillä Länsi-Uudenmaan alueilla.

Alueellamme on paikkoja, joissa pelastustoiminnan yksiköt eivät saavuta kohteita palvelutasopäätöksessä päätetyssä ajassa.  

Pelastustoiminnassa maantieteellinen toiminta-alue on jaettu ns. riskiruutuihin (1 km x 1 km), jotka jakaantuvat riskitasonsa mukaan neljään kategoriaan I, II, III ja IV.

Riskiluokat määräytyvät asukasluvun, kerrosalan ja niiden yhteisvaikutuksen perusteella. Yhteensä koko LUP:n alueella on 54 kappaletta I-riskiluokan riskiruutua.

 
Ongelmalliset kohteet Espoon ytimessä – 
tavoiteaikojen ylitykset pieniä
 

Länsi-Uudellamaalla ESAVIn antama korjausvelvoite koskee 14:ää I- ja II-luokan riskiruutua (tilanne vuoden 2024 alussa). Niistä suurin osa on Espoossa tiheästi asutuilla ja vilkkaasti liikennöidyillä alueilla - mm. Otaniemessä ja Matinkylässä, joissa ensimmäisen pelastusyksikön tulisi saavuttaa kohde joko kuudessa (I-riskiluokka) tai kymmenessä (II-riskiluokka) minuutissa hälytyksestä. Espoon ulkopuolella ongelmallisia I- ja II-luokan riskiruutuja löytyy lisäksi Lohjalta ja Kirkkonummelta.

”Vaikka aluehallintovirasto nimeää tietyt ruudut ongelmaruuduiksi, ei niissä kuitenkaan ole ajallisesti pitkiä ylityksiä kiireellisissä pelastustoimen tehtävissä. I-riskiruudussa ylitys kuuden minuutin tavoiteajasta on keskimäärin puoli minuuttia, II-riskiruudussa noin minuutin verran, sanoo pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki.

Kokonaisuudessaan Länsi-Uudenmaan asukkaista tavoitetaan 10 minuutissa yli kolme neljäsosaa ja 30 minuutissa lähes kaikki joko omien tai naapuripelastuslaitosten yksiköillä.

Otaniemeen, Matinkylään ja Espoonlahteen
uudet paloasemat

Pelastuslaitos parantaa palvelutasoaan ongelmallisilla I-riskiluokan ruuduissa erilaisilla toimilla.  Jo tänä vuonna pyritään avaamaan Otaniemen alueelle väliaikainen paloasema, ja lähivuosien aikaan alueella on suunniteltu rakennettavaksi  kokonaan uusi paloasema.  Tämä helpottaa I-riskiluokan ruuduissa sijaitsevien kohteiden saavuttamista kuuden minuutin tavoiteajassa.

Matinkylän ja Olarin alueilla olevien ongelma-alueiden saavutettavuus paranee niin ikään lähiaikoina, kun Niittykummun paloaseman toiminta siirtyy Matinkylän uudelle paloasemalle. Vastaavasti Espoon Saunalahden ongelmaruudun saavutettavuus paranee, kun Espoonlahden paloaseman toiminta siirtyy uudelle paloasemalle vielä tämän vuoden aikana.

Pelastuslaitos seuraa jatkuvasti palvelutasonsa toteumia ja varautuu toimintaympäristön muutoksiin kuten tähänkin asti. 

”Kokonaisuudessaan Länsi-Uudenmaan alueella on erittäin kattava ja tehokas pelastustoiminnan palvelu”, toteaa Ihamäki.

Länsi-Uusimaa

Uusimmat