Takaisin

Uudet toimintatavat tuovat parempaa palvelua

Julkaisuajankohta 30.8.2023 17.23
Tiedote

Pelastuslaitoksen osavuosikatsauksessa näkyvät ensihoidon toiminnalliset muutokset ja pelastustoiminnan rakenteelliset muutokset Pekkalan pelastusaseman myötä. Muutokset tuovat parempaa palvelua apua tarvitseville.

Yhä useampi kiireetöntä ensihoitoa tarvitseva ohjataan suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen pariin. Lähes 40 prosenttia kiireettömistä, niin kutsutuista D-tehtävistä hoidetaan muutoin, kuin ensihoidon toimesta kuljettamalla jatkohoitoon. Taustalla on puhelimitse tehtävä hoidon tarpeen arviointi. Virtuaaliyksikössä työskentelevä ensihoitaja saa Hätäkeskukselta kiireettömäksi luokitellun tehtävän, samalla tavalla kuin perinteinen ambulanssiyksikkökin. Ensihoitaja ottaa avuntarvitsijaan yhteyttä puhelimitse, tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa asiakkaan suoraan oikean hoivan pariin. Keväällä aloittaneessa Siun soten yhteisessä tilannekeskuksessa toimiva virtuaaliyksikkö on tehnyt hoidon tarpeen arviointia tähän mennessä 800:lle avuntarvitsijalle. Tilannekeskuksessa toimivat pelastuslaitoksen lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. Samassa tilassa toimiminen on etu avuntarvitsijalle.

-Vuositasolla puhutaan noin 4 000 kiireettömästä tehtävästä, jonka virtuaalinen yksikkö tulee hoitamaan. Toki edelleen, jos tilanne niin vaati, paikan päälle lähtee ambulanssi ensihoitajineen, kertoo ensihoitopäällikkö Kari Törrönen. Toiminnasta hyötyy avuntarvitsija, että se on myös kokonaistaloudellisesti kannattavaa, vaikkakin tällä hetkellä toiminta vaikuttaa negatiivisestin ensihoidon tuottokertymään. Ensihoidon tulokertymä perustuu vieläkin kuljetettuihin kilometreihin.  

Myös kotihoidon ja ensihoidon välistä yhteistyötä on tiivistetty ikäihmisten hoivassa. Pelastuslaitos huolehtii yöaikaisten kotihoidon käyntien, turvapuhelinkäyntien, hoidontarpeen arviointien ja kotihoidossa saattohoitopotilaiden tukemisesta. Toiminta käynnistettiin tammikuun alussa Lieksassa, helmikuun aikana Joensuun seudun alueella sekä Kiteen alueella huhtikuussa. 

Ensihoidossa on tämän vuoden aikana ollut yhteensä 21 852 ensihoitotehtävää. Kotihoitoa tukevia tehtäviä on ollut 707 kappaletta. Nämä tehtävät ovat lisääntyneet 31,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Pekkalan asema nopeuttaa kiireellisen avun perille saapumista

Pelastustoiminnassa näkyy alkukesästä uusiin tiloihin muuttanut Pekkalan pelastusasema. Pelastusasemalle on sijoitettu valmiuteen pelastusyksikkö ja ambulanssi. Toimintojen siirtyminen Pekkalaan nopeuttaa Joensuun ydinkeskustan, Pielisjoen itäpuolisen alueiden pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden kiireellisen avun saatavuutta.

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 1 964 kappaletta tämän vuoden aikana. Tehtävät ovat vähentyneet 6,8 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Merkittävää vähentymistä on tapahtunut liikenneonnettomuuksien, vahingontorjunta- ja ensivastetehtävien määrissä. Vastaavasti rakennus- ja maastopalojen määrät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 116 henkilöä ja menehtynyt yhdeksän henkilöä. Pelastuslaitos on pelastanut 13 henkilöä onnettomuuden aiheuttamasta vaaratilanteesta. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvoksi arvioidaan ensimmäisen puolen vuoden ajan olevan noin 17,2 miljoonaa euroa.

Lisäksi lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle vuoden 2024 investointiohjelmaan muun muassa kahden sammutusauton ja 12 ambulanssin hankintaa. Myös Heinäveden, Karvion ja Valtimon pelastusasemien rakentamiseen tai vuokraamiseen sekä Liperin pelastusaseman peruskorjaamiseen sitoudutaan. Investointeja esitetään myös väestönsuojelun ja varautumisen parantamiseen uusimalla kaksi väestöhälytintä ja panostamalla rauniopelastuskalustoon.  

Lautakunta päätti myös lähettää pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksen kommenteille maakunnan kuntiin. Palvelutasopäätöksessä määritellään pelastustoiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tarjottavat palvelut sekä niiden tasot. Palvelutasopäätös on voimassa neljän vuoden ajan.  

-Palvelutasopäätökseen sisältyy suunnitelma toimenpiteistä, joiden avulla pelastustoimen palveluita kehitetään tulevina vuosina kohti lakisääteistä tasoa, tiivistää pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Siirry pöytäkirjaan

Pohjois-Karjala

Uusimmat