Takaisin

Symppis-hankkeessa tuotetaan ympäristövahinkojen projektikäsikirja pelastusviranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Julkaisuajankohta 19.9.2023 13.51
Tiedote
Satakunnan pelastuslaitos

Symppis-hankkeessa parannetaan pelastuslaitoksen valmiuksia ympäristövahinkojen torjuntaan. Hankkeessa tuotetaan ympäristövahinkojen torjunnan projektikäsikirja pelastusviranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Satakunnan pelastuslaitoksella on käynnissä ympäristövahinkojen torjunnan valmiuden parantamiseen keskittyvä hanke. Hankkeeseen on saatu osarahoitus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelman « Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 » kautta. Hanke kestää elokuuhun 2024 asti. Hankkeen tuotoksena syntyy ympäristövahinkojen torjuntaan, niiden riskienhallintaan, suunnitteluun sekä varautumiseen liittyvä käsikirjamalli, jota voidaan hyödyntää myös kansallisesti pelastustoimessa ja elinkeinoelämässä.

Hankkeessa työskentelee osa-aikainen projektipäällikkö sekä päätoiminen projektisuunnittelija, näiden lisäksi hankkeelle on asetettu ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustus Satakunnan pelastuslaitoksesta, Lounais-Suomen aluehallintovirastosta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Rajavartiolaitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Satakunnan ammattikorkeakoulusta sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Hanke auttaa kansallisella tasolla kehittämään pelastuslaitosten varautumista ympäristövahingontorjuntaan, jonka puutteisiin aluehallintovirasto aiemmin keväällä 2023 kiinnitti huomiota. Tarkemmin hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnallista yhteistyötä viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken arjen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hankkeen avulla voidaan myös vahvistaa ympäristövahinkojen torjunnan riskienhallintaosaamista ja -kyvykkyyttä, suunnittelua, pilotointia sekä koulutusta. Lisäksi tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista, riskien ehkäisemistä sekä katastrofivalmiutta ja –palautuvuutta. 

 

Lisätiedot hankkeesta:

Projektipäällikkö Tomi Anttila puh 044 701 1529

Projektisuunnittelija Teija Sukusaari puh 041 732 3518

 

Satakunta

Uusimmat