Takaisin

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen sähköpostiosoitteet muuttuvat vuodenvaihteessa

Julkaisuajankohta 30.11.2023 10.52
Tiedote
Kännykkä kädessä ja sähköpostikuvakkeita

Muutoksen taustalla on pelastuslaitoksen siirtyminen valtion turvallisuusverkko, TUVEn käyttäjäksi 1.1.2024 alkaen. Muutos koskee niin operatiivisessa toiminnassa työskenteleviä kuin laitoksen muuta henkilöstöä. 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen sähköpostiosoitteet muuttuvat vuodenvaiheessa etunimi.sukunimi @ pelastustoimi.fi -muotoon pelastustoiminnassa työskentelevillä ja @pksote.tuve.fi-päätteiksi ensihoitohenkilöstöllä. Muutoksen taustalla on pelastuslaitoksen siirtyminen valtion turvallisuusverkko, TUVEn käyttäjäksi 1.1.2024 alkaen. Muutos koskee niin operatiivisessa toiminnassa työskenteleviä kuin laitoksen muuta henkilöstöä.  

Valtakunnan tasolla pelastuslaitokset siirtyvät turvallisuusverkon käyttäjiksi eri tahtisesti, osa pelastuslaitoksista toimii jo täysin turvallisuusverkossa, osa laitoksista toimii verkossa osin. Pohjois-Karjalassakin TUVE-verkko on jo ollut osin käytössä, nyt verkon käyttäjiksi siirrytään kokonaan.  

Turvallisuusverkko (TUVE) on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon verkon lisäksi kuuluvat laitetilat, laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut. TUVE-palveluita tuotetaan ja niitä valvotaan sekä hallitaan kellon ympäri. Kyse on korkean varautumisen ja turvallisuuden mukaisesti tuotetusta palvelusta.  

Turvallisuusverkkoa käyttävät muutkin turvallisuusviranomaiset. TUVE on käytössä valtioneuvostossa, poliisin eri organisaatioissa, rajavartiolaitoksessa, hätäkeskuslaitoksessa, maahanmuuttovirastossa, puolustusvoimissa, tullissa ja nyt myös pelastustoimessa ja ensihoidossa.  

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on säädetty lailla. Valtiovarainministeriö vastaa turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksesta ja Valtori tuottaa palvelun eri toimijoille. 

Pohjois-Karjala

Uusimmat