Takaisin

Pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024 ja 2025

Julkaisuajankohta 20.10.2023 14.59
Tiedote

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024 ja 2025.

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi maanantaina 16.10. järjestetyssä kokouksessa pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024 ja 2025. Palvelutasopäätös astuu voimaan 1.1.2024.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksestä on säädetty pelastustoimen järjestämistä koskevassa laissa (613/2021). Palvelutasopäätöksessä aluevaltuusto päättä siitä, miten pelastustoimeen kuuluvat tehtävät alueella hoidetaan ja miten palveluja on tavoitteena kehittää. Palvelutasopäätöksen taustalla on kansallinen ja alueellinen riskiarvio sekä pelastuslaitoksen laatima riskianalyysi. Palvelutasopäätöksen sisältöä ja rakennetta ohjaavat lisäksi sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasopäätöksestä (1225/2022), pelastustoimen strategiset tavoitteet ja hyvinvointialueen strategia. Palvelutasopäätöksen julkisesta versiosta on poistettu salassa pidettävä tieto. 

Pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024 ja 2025 on luettavissa täällä. 

 

Satakunta

Uusimmat