Takaisin

Pelastusjohtajan katsaus uuteen vuoteen 2024

Julkaisuajankohta 5.1.2024 9.44
Tiedote
Auringon nousu.

Vuosi on nyt vaihtunut ja pelastuslaitoksella alkanut vuosi näyttää varsin positiiviselta, jopa aurinkoiselta napakasta pakkasesta huolimatta.

Maakunnan eri viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisenä tavoitteena on, että Pohjois-Karjala on jatkossakin turvallinen ja kriisinkestävä maakunta asua, matkailla ja yrittää. Pelastuslaitoksen tärkeimpänä tehtävänä on kyetä auttamaan maakuntamme asukkaita pelastus- ja ensihoitotehtävissä kaikissa turvallisuustilanteissa. Tässä työssä onnistuimme hienosti myös viime vuonna. Suuri kiitos tästä hyvästä ja arvokkaasta työstä kuuluu osaavalle ja auttamaan sitoutuneelle henkilökunnallemme.

Meillä on tälle auttamistyöllemme jatkossa entistä paremmat puitteet, kun Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi joulukuussa pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätökset vuosille 2024–2027. Pelastus- ja ensihoitopalvelujen palvelutaso ei heikkene, vaan päinvastoin palvelutasoa kehitetään tulevina vuosina. Maakunnan asukkaiden turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että pelastuslaitoksen tuottamat palvelut säilyvät jatkossakin lähipalveluina ja tarvittava apu tulee hätätilanteissa riittävän nopeasti.

Hyvinvointialue panostaa tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta lakisääteisten palveluiden parantamiseen. Pelastustoimen palvelutason ja toimintavalmiuden parantaminen ovat mukana näissä panostuksissa ja ne on huomioitu myös pelastuslaitoksen rahoituksessa. Tänä vuonna toteutetaan muun muassa Outokummun ja Nurmeksen päivystävien pelastusasemien lisäresurssoinnit. Samalla laajennamme myös yhteistyötä kotihoidon kanssa.

Investointien osalta ensi vuosi näyttää myös hyvältä, koska saamme uusittua runsaasti ajoneuvokalustoa sekä kehitettyä myös esimerkiksi rauniopelastusvalmiutta. Lisäksi pelastusasemia on tavoitteena uudistaa eri puolella maakuntaa kuten Heinävedellä, Karviossa ja Valtimolla. Outokumpuun uusi asema nousee kesän kynnyksellä.

Kiristynyt turvallisuustilanne huomioiden paitsi päivittäisen perusvalmiuden on oltava hyvällä tasolla, niin myös väestösuojeluvalmiuteen ja poikkeusoloihin varautumiseen on panostettava entistä enemmän. Perusta meillä on hyvä, koska esimerkiksi pelastuslaitoksen valmius- ja evakuointisuunnitelmat on päivitetty laajassa yhteistyössä vastaamaan vallitsevaa turvallisuustilannetta. Tästä isot kiitokset pelastuslaitoksen varautumisen asiantuntijoille sekä lukuisille yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat osallistuneet yhteiseen varautumistyöhön.

Uusi vuosi toi meille mukanaan myös hallinnollisia muutoksia, kun pelastuslaitos ja hyvinvointialueen turvallisuuspalvelut yhdistyivät. Muutos antaa entistä paremmat mahdollisuudet hyvinvointialueen eri toimialojen pelastustoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon varautumisyhteistyön kehittämiseen sekä koko hyvinvointialueen kriisinkestävyyden parantamiseen.

Toivotamme kaikille hyvää ja turvallista alkanutta vuotta!

Terveisin, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi ja muu pelastuslaitoksen väki

Pohjois-Karjala

Uusimmat