Ajankohtaisiin

Pandemia haastoi laitoksen vuonna 2021, mutta ei pysäyttänyt kehittämistyötä

Julkaisuajankohta 15.2.2022 15.40
Pelastusaseman kalustohalli kuvattuna ulkoa.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuotta 2021 määritti koronapandemian tuomat haasteet, joita ratkottiin ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja satsaamalla henkilöstön jaksamiseen. Pelastuslaitoksen tulos oli ylijäämäinen.

 – Pandemia ei pysäyttänyt laitoksen toiminnan kehittämistä ja yhteistoiminnan tiivistämistä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, pelastusjohtaja Peter Johansson toteaa.

Pelastusjohtaja Peter Johansson
Peter Johansson, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja

Tämä selviää Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, jotka esitellään aluepelastuslautakunnalle 22.2.2022. Tilinpäätös kertoo, että pelastuslaitoksen tulos vuodelta 2021 on 392 360,91 euroa ylijäämäinen. Vertailun vuoksi vuonna 2020 tulos oli 195 238,99 euroa alijäämäinen.

Aiempina vuosina mahdollisista ylijäämistä on tehty investointivarauksia, jolloin tulevien investointien rahoitus on jo osin hoidettu, ja jäsenkunnille palautettava summa on vastaavasti pienentynyt. Nyt ei tehdä investointivarausta.

Pelastuslaitos laskuttaa kuntia jäsenkuntaosuuksista talousarvion perusteella, ja palauttaa tai lisälaskuttaa toteutuneen erotuksen. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät osin asukasluvun mukaan ja osin riskikertoimen mukaisesti. Tilinpäätöksen perusteella pelastuslaitos palauttaa kunnille vuodelta 2021 yhteensä 948 044 euroa.

Satsauksia henkilöstön jaksamiseen

Pelastuslaitoksen toiminnassa kiinnitettiin vuoden 2021 aikana huomiota erityisesti henkilöstön jaksamiseen yhä jatkuvan pandemian aikana.

– Osa laitoksen tehtävistä järjestettiin uusilla, innovatiivisilla tavoilla, ja tänä vuonna kehittämiseen ja tehostamiseen panostetaan lisää. Myös yhteistoimintaa erityisesti muiden Uudenmaan pelastuslaitosten kesken on tehostettu, Peter Johansson kertoo.

vuosi 2021 oli pelastustoiminnan tehtäväalueen sisäisen toiminnan kannalta haasteellinen. Korona toi oman mausteensa tekemiseen, ja esimerkiksi koulutusten järjestäminen oli haastavaa. Yksi tehtäväalueen tavoitteista oli parantaa vapaaehtoishenkilöstön toimintaedellytyksiä. Tavoitetta seurataan yksiköiden lähtövarmuudella ja vahvuudella. Rekrytoimalla lisää henkilöstöä sivutoimiseen toimintaan lähtövarmuutta ja vahvuutta on parannettu.

Palontutkintaa ja paloriskiasumisen valvontaa kehitettiin

Onnettomuuksien ehkäisyn tehtäväalueella on viime vuosina kehitetty määrätietoisesti niin sanotun paloriskiasumisen valvontaa ja siihen liittyvää yhteistyötä. Vuodesta 2021 yhden palotarkastajan työtehtävät keskittyvät ensisijaisesti paloriskiasumisen valvontaan ja asumisturvallisuuden kehittämiseen. Yhteistyö muun muassa sosiaalitoimen kanssa on tiiviimpää, ja paloriskiasuntoihin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet erityisesti sosiaalitoimessa.

Vuoden 2021 alussa palontutkinnassa otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli, jossa palontutkintaa tekee kaikki tehtäväalueen viranhaltijat. Itä-Uudellamaalla tutkitaan prosentuaalisesti laajimmin rakennuspaloja kaikista Suomen pelastuslaitoksista. Palontutkinnasta saatujen tietojen avulla pystytään kehittämään pelastus- ja valvontatoimintaa sekä kohdistamaan turvallisuusviestintää ja resursseja tarkoituksenmukaisemmin.

Ensihoidon potilaat tyytyväisiä

Ensihoidon tehtävissä potilaat tavoitettiin vuonna 2021 pääosin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisessa ajassa. Maaseudulla tavoiteajat ylittyivät hieman. Tavoiteaikoihin pääseminen asutun maaseudun osalta on Itä-Uudenmaan alueen yhdyskuntarakenteesta johtuen erittäin haasteellista.

Loppuvuodesta 2021 ensihoidon potilailta ja asiakkailta kysyttiin palautetta asiakastyytyväisyyskyselyn muodossa. Vastaajia oli 200 ja palaute pääosin positiivista. Asiakkaat arvioivat palvelua asteikolla 1–5, ja kaikissa arviointikohdissa loppuarvosana sijoittui välille 4–5. Potilailta saadun palautteen perusteella ensihoidossa tullaan jatkossa panostamaan erityisesti henkilöstön kielitaidon kehittämiseen ja omaisten entistä parempaan huomioimiseen. Myös henkilöstön esittäytymistä ensihoitotehtävillä parannetaan.

Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään aluepelastuslautakunnalle 22.2.2022. Tämän jälkeen ne esitetään Porvoon kaupunginhallitukselle ja edelleen Porvoon kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Esityslista 22.2.2022 (siirryt Porvoon kaupungin palveluun)

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote