Takaisin

Pakohuoneiden valvonnassa löytyi vain vähäisiä puutteita

Julkaisuajankohta 1.12.2023 10.59
Tiedote
Nainen tarkastelee palo-ovea.
Uudenmaan pelastuslaitokset kohdensivat tänä syksynä valvontaa pakohuoneisiin. Kuvituskuva.

Uudenmaan pelastuslaitokset kohdensivat tänä syksynä valvontaa pakohuoneisiin.

Edellinen pakohuoneisiin kohdennettu valvontakierros tehtiin vuonna 2019, jolloin valvontaa tehtiin valtakunnallisesti. Tämän syksyn valvonnan tarkoituksena oli tarkastella pakohuoneiden turvallisuuden nykytilannetta ja turvallisuuden kehitystä Uudellamaalla. Pakohuoneita tarkastettiin yhteensä 28. Osa tarkastuksista tehtiin yhteistyössä TUKESin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) kanssa.

Pelastuslaitosten tietoon ei ole tullut pakohuoneissa sattuneita merkittäviä onnettomuuksia. Valvonnalla pyritäänkin ensisijaisesti puuttumaan mahdollisiin vaaratekijöihin ja puutteisiin ennaltaehkäisevästi. Pakohuoneita on valvottu myös vuosien 2019 ja 2023 välillä säännöllisesti.

Syksyn tarkastuskierroksella havaittiin, että erityisesti pakohuoneiden omatoimiseen varautumiseen oli kiinnitetty huomiota, sillä tältä osin huomautettavaa löytyi vain noin 10 prosentista kohteista. Noin joka toisessa kohteessa löytyi huomautettavaa turvallisen poistumisen osalta, mutta näistä huomioista suurin osa tehtiin koskien poistumisopasteita, joiden korjaaminen on yleensä helppoa ja nopeaa. Varusteiden ja laitteiden, esimerkiksi alkusammutuskaluston osalta, huomautettavaa löytyi noin joka kolmannesta kohteesta. Palotarkastajat tekivät myös yksittäisiä huomioita sähköasennusten osalta.

Edelliseen, vuonna 2019 toteutettuun tarkastuskierrokseen verrattuna tulokset osoittavat, että pakohuoneiden turvallisuus on parantunut tänä aikana.

Helsinki

Uusimmat