Takaisin

Onnettomuuksien osalta alkuvuosi näyttää synkältä

Julkaisuajankohta 23.4.2024 15.45
Tiedote
Hälytysajoneuvoja rivissä hallissa.

Alkuvuoden 2024 aikana Pohjois-Karjalassa on tulipaloissa menehtynyt kolme henkilöä, lisäksi kolme henkilöä on loukkaantunut. Osallisina tulipaloissa alkuvuoden aikana on ollut yhteensä 89 henkilöä ja omaisuusvahinkoja on tapahtunut 1,4 miljoonan euron edestä.

Muissa onnettomuuksissa on alkuvuoden aikana menehtynyt yksi henkilö ja loukkaantunut 37 henkilöä. Osallisina muissa onnettomuuksissa on alkuvuoden aikana ollut yhteensä 186 henkilöä.

- Suunta on palokuolemien ja loukkaantuneiden osalta on erittäin huolestuttava. Vain kolmanneksessa rakennuspaloista oli toimiva palovaroitin ja alkusammutusta yritettiin tehdä, toteaa pelastusjohtaja Markus Viitaniemi. Tulipalon syttyessä on vain pari, kolme minuuttia aikaa pelastautua, siksi toimiva palovaroitin on halpa henkivakuutus. Varoittimen paristot kannattaa säännöllisesti vaihtaa sekä myös itse varoitin tulee vaihtaa määräajoin, noin 5-10 vuoden välein valmistajan ohjeesta riippuen. Myös alkusammutustaitojen harjoittelu on tärkeää. Soisin näiden taitojen olevan osa meidän jokaisen kansalaistaitoja. Jos käytössä on toimiva palovaroitin ja alkusammutusta tehtäisiin, suurin osa rakennuspaloista olisi sammutettavissa ja näin myös henkilövahinkoilta vältyttäisiin.

Toimintaohjetta tulipalossa kannattaa kerrata:

  • Sammuta palon alku, jos voit. Älä vaaranna omaa turvallisuuttasi tai mene savuun.
  • Pelasta kaikki asunnossa olevat.
  • Sulje ovet ja ikkunat poistuessasi. Kerrostalossa sulje ehdottomasti porraskäytävään johtava ovi. Näin rajoitat palon etenemistä. Mene alas rappuja pitkin.
  • Varoita välittömässä vaarassa olevia naapureita.
  • Soita hätänumeroon 112. Tee hätäilmoitus vasta, kun olet turvallisessa paikassa.
  • Opasta pelastajat paikalle.
  • Mene etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle.

Pelastustoimen tehtävät kasvussa

Hätäkeskuksen välittämät tehtävät pelastustoimelle ovat olleet alkuvuoden aikana hieman kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen. Tehtäviä on ollut yhteensä 513 kappaletta. Ensihoidon tehtävämäärä on puolestaan ollut hienoisessa laskussa – ensihoidolle hätäkeskus on välittänyt alkuvuoden aikana yhteensä 8 256 tehtävää. Ensihoidon virtuaaliyksikkö on alkuvuoden aikana huolehtinut 884 tehtävästä.

Hätäkeskuksen välittämien tehtävien lisäksi ensihoito on osallistunut Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten palveluintegraatiotehtäville 743 kertaa. Pelastustoimi on puolestaan osallistunut integraatiotehtäville 191 kertaa. Palveluintegraatiotehtäviä ovat esimerkiksi kotihoitoa avustavat tehtävät.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan kokouksen 18.4.2024 pöytäkirja

Pohjois-Karjala

Uusimmat