Takaisin

Maastopalovaroitus ja avotuli

Julkaisuajankohta 25.5.2023 14.43
Tiedote
Päivystävän palomestarin virka-auton keula.

Metsäpalovaroitus on maakunnassa voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta ja varoitus jatkuu viikonlopun yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Ilmatieteenlaitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty pelastuslain (2011/379) 6§ mukaisesti.

Avotulella tarkoitetaan tulen tekemistä tai käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Selkein esimerkki avotulesta on nuotio. Myös kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi. Niitä ovat mm. kertakäyttö- ja pienet pallogrillit sekä risukeittimet, joita ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai, jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen. Näitä ovat esimerkiksi sytytyspaikka tai -sijainti, tuuli ja palava alusta. 
 
-Usein kysytään myös sitä, voiko tulen tehdä laavujen ym. makkaranpaistopaikoille, joissa nuotio on betonirenkaan sisällä. Betonirengas tulentekopaikkana luokitellaan avotuleksi. Avotulikielto koskee myös puu- ja hiiligrillejä, jos ne pääsevät kipinöimään ympäristöön. Jos kipinöinti ympäristöön on estetty, kyseessä ei ole avotuli, vs.riskienhallintapäällikkö Janne Halonen kertoo.


Mikä ei sitten ole avotuli?

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä tulisijoja, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulelta suojatut grillit, muuratut tiiliset tai kiviset tulisijat ja huuvalla varustetut grillikatokset.
 
-Lisäksi tulee aina muistaa, että avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Lisäksi on syytä aina varautua tulen sammuttamiseen jo ennen sytytystä, muistuttaa Halonen.
 
Tämän kevään aikana Pohjois-Karjalassa on sattunut 11 maastopaloa, joista viisi on tapahtunut nyt voimassa olevan metsäpalovaroituksen aikaan. Näistä 11 palosta yksi on johtunut luonnonilmiöstä ja yhden syytä ei saatu selville. Loput yhdeksän ovat olleet ihmisten aiheuttamia, osa jopa risujen poltosta aiheutuneita. Tahallisista, tuottamuksellisista tai metsäpalovaroituksen aikaan ihmisten aiheuttamista maastopaloista pelastuslaitos tekee aina lain edellyttämän ilmoituksen poliisille ja tästä voi olla seuraamuksena sakkorangaistus. 
 
 

Pohjois-Karjala

Uusimmat