Takaisin

Kids Saves Lives -toiminta alkaa Pohjois-Karjalassa

Julkaisuajankohta 21.4.2023 21.25
Tiedote
Pienet kädet nuken rintakehän päällä.

Suomen elvytysneuvoston Kids Save Lives -toiminnassa peruskoulujen opettajat saavat valmiudet opettaa peruselvytystä sekä opastaa hätätilanteessa toimimista omille oppilailleen. Pohjois-Karjalassa toiminta käynnistyy nyt kevään aikana ja mukaan on jo ilmoittautunut kahdeksan koulua. Koulutus on kouluille maksuton. Pohjois-Karjalassa kouluttajaorganisaationa toimii Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja hyvinvointialue.

-Koulutukset tehdään opettajien kanssa läsnäolokoulutuksina kansainvälisten suositusten mukaisesti, hankkeen yhdyshenkilö Tero Laakkonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo. Opetuksessa lapset oppivat tärkeän kansalaistaidon eli elottomuuden tunnistamisen, avun hälyttämisen sekä peruselvytyksen aloittamisen. Lisäksi opetus vahvistaa lapsien itsetuntoa, empatiataitoja ja tärkeää roolia kyvykkäinä auttajina osana yhteisöä.


Elvytystaidot opettajaopiskelijoiden kautta kouluihin


Koulujen lisäksi mukaan on lähtenyt Itä-Suomen yliopisto, jossa ensihoitajina työskentelevät kouluttajat opastavat elvytyksen pariin opettajaksi opiskelevia. 
Koululaisille suunnatulla elvytysopetuksella on merkittävin ja pitkäkestoisin vaikutus maallikkoelvytyksen määrän lisäämiseen yhteiskunnassamme. Koululaisten elvytysopetus näyttää myös olevan menestyksekkäin keino tavoittaa koko väestö elvytystaitojen osalta pitkällä aikavälillä. 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto järjestää nyt luokanopettajaopiskelijoille sekä opettajille elvytyskoulutuksen ja -harjoituksen. 
– Auttamistakin tarvitsee harjoitella. Potilaan kohtaamisen ja elvytyksen taito ovat kiinteä osa opetuksen tavoitteita koulussa. Lisäksi ne ovat osa arjen kansalaistaitoja, toteaa projektitutkija Ville Tahvanainen Itä-Suomen yliopistosta.

Koulutus on hyvä esimerkki yhteistyöstä pelastuslaitoksen ja yliopiston kesken.
– Yhteinen koulutuksemme sisältää elvytyspotilaan tunnistamisen, hätäpuhelun tekemisen sekä elvytystekniikan harjoittelun, summaa vanhempi yliopistonlehtori Kari Sormunen.


Miksi elvytyskoulutus on tärkeää?


Ensihoitaja ja Kids Saves Lives -yhteyshenkilö Tero Laakkonen kertoo, että vain noin puolet sydänpysähdyspotilaista saa peruselvytystä ennen ammattilaisavun saapumista. 
– Tiedämme, että varhain aloitettu puhallus-painantaelvytys moninkertaistaa potilaan selviytymismahdollisuudet. Oikea-aikaisella toiminnalla, nopealla avun hälyttämisellä ja viiveettä aloitetulla peruselvytyksellä voidaan pelastaa ihmishenkiä. 

Laakkonen pitää siksi tärkeänä opettajien elvytystaitokouluttamista.
– Opettajat voivat viedä näitä taitoja kouluissa eteenpäin, jos heille vain mahdollistetaan valmiudet opettaa peruselvytystä, sydäniskurinkäyttöä ja hätätilanteessa toimimista. Pelastuslaitoksena jaamme siis osaamistamme opettajaopiskelijoille ja toivomme heidän vievän oppimaansa tulevassa työssään taas koululaisille, Tero jatkaa.

Tavallisimmat syyt, miksi maallikkoelvytys ei toteudu, ovat auttamisrohkeuden ja elvytysosaamisen puute. Molempiin voidaan vaikuttaa koulutuksella. Toiminnan taustalla Suomen elvytysneuvosto. Lisäksi toiminnalla on laaja kansallinen sekä kansainvälinen tuki mm. WHO, Euroopan potilasturvallisuus ja anestesiayhdistys sekä hätäkeskuslaitos ovat mukana.

Elvytysneuvosto ry on elvytyksen asiantuntijoista koostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää sydänpysähdyspotilaan elvytystä ja tehdä sitä tunnetuksi. Tavoitteena on, että jokainen sydänpysähdyspotilas saa Suomessa hyvän elvytyksen nopeasti ja laadukkaan elvytyksen jälkeisen hoidon. Maallikkoelvytyksen määrää ja laatua parantaen mahdollisuus toipua äkillisestä sydänpysähdyksestä paranee. 

Elvytysneuvosto


 

Pohjois-Karjala

Uusimmat