Ajankohtaisiin

IUPELA:n ensihoitajat mukana luomassa fyysisen toimintakyvyn testityökalua

Julkaisuajankohta 18.6.2021 12.52
Kaksi ensihoitajaa hoitavat maassa paareilla makavaa potilasta. Meneillään on harjoitustilanne.
Ensihoitajien työ on fyysisesti kuormittavaa. Työolosuhteet ovat vaihtelevia ja useasti haastavia. Kuva harjoitustilanteesta.

Ensihoitotyö on monin tavoin kuormittavaa. Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen ja edistämiseen ei kuitenkaan ole yhteistä käytäntöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajia osallistuu Työterveyslaitoksen FirstFit- hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää alalle yhtenäinen seurantamenetelmä.

Itä-Uudeltamaalta hankkeeseen osallistui useita ensihoitajia. Lisäksi ensihoitaja Sanna Laukkanen on toiminut hankkeen asiantuntijana puolen vuoden ajan.

 – Ensihoitajiltamme mitattiin lihaksiston ja verenkiertoelimistön kuormittumista työtehtävien aikana, sekä selvitettiin mitkä työn vaiheet kuormittavat elimistöä fyysisesti eniten, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitomestari Jukka Lehtola kertoo. Näiden mittausten lisäksi laitoksen ensihoitajia osallistui varsinaisen kuntotestistön pilotointiin. Siinä testattiin kestävyyskuntoa, tasapainoa, liikkuvuutta, lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä.

Testeillä kannustetaan huolehtimaan kunnosta

Ensihoitotyö on fyysisesti kuormittavaa. Työterveyslaitoksen mukaan ensihoitajia kuormittavat eniten työssä usein toistuvat siirrot, kantaminen ja nostaminen. Usein työympäristön olosuhteet ovat haastavia ja vaihtelevia. Nostaminen ja kantaminen tulee TTL:n mukaan säilymään tai jopa lisääntymään myös ensihoitajien työssä muun muassa väestön ikääntyessä.

– Fyysisen toimintakyvyn testaamisella voidaan tukea ensihoitajien työkykyä ja ennaltaehkäistä muun muassa tuki- ja liikuntaelinten oireita, Jukka Lehtola kertoo. Testaamisen keskeisenä tarkoituksena on motivoida, kannustaa ja tukea omasta fyysisestä kunnosta huolehtimista. Hyvä fysiikka edesauttaa jaksamista myös henkisen kuormituksen näkökulmasta.

Hankkeessa kootaan yhteen nykytietoa, haastatellaan asiantuntijoita sekä mitataan ensihoitajien kuormittuneisuutta ja palautumista. Tiedon perusteella laaditaan suositukset siitä, miten ensihoitajien fyysistä jaksamista tulisi arvioida ja seurata. FireFit -nimistä seurantamenetelmää käytetään operatiivisen palo- ja pelastustyöntekijöiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen.

Marraskuun loppuun kestävässä hankkeessa luodaan fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmän perusta. Jatkotoimista päätetään kaikkien tulosten valmistuttua syksyllä. Luotettavan ja käytettävän menetelmän kehittäminen on pitkä prosessi.

Lisätietoa TTL:n hankkeesta:

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/firstfit-ensihoitajien-fyysisen-toiminta-ja-tyokyvyn-arviointi-ja-edistaminen-tyouran-kaikissa-vaiheissa-2019-2021/

Sanna Laukkasen blogi: https://www.ttl.fi/blogi/ensihoitaja-tarvitsee-habaa/

Kaksi ensihoitajaa nostamassa potilasta paareille. Taustalla on palomies ja ambulanssi. Harjoitustilanne.

Uusimmat

Väestönsuojan varustelaatikko. Tiedote
Pelastusopistosisäministeriö Pelastustoimi, 29.5.2023 13:00
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.5.2023 14:38
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 28.4.2023 10:13
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 26.4.2023 16:41