Ajankohtaisiin

Itä-Uudenmaan palvelutasopäätöksen lausuntoluonnosversio

Julkaisuajankohta 13.11.2020 15.00

Pelastuslain 29 § mukaisesti alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Kuntalain mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alue kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnat.

Voitte esittää mielipiteenne tai antaa lausunnon päätösluonnoksesta osoitteeseen pelastuslaitos@porvoo.fi  tai postitse:

Porvoon pelastusasema
Ruiskumestarinkatu 2
06100 Porvoo

Itä-Uudenmaan palvelutasopäätöksen lausuntoluonnosversio (liite)

Itä-Uusimaa

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote