Takaisin

Helsingin pelastuslaitoksen toimintakertomus summaa vuoden 2022 tapahtumat

Julkaisuajankohta 15.6.2023 9.25
Tiedote
Paloauto kalustonkuljetuslautalla.
Yksi Helsingin pelastuslaitoksen uusista yksiköistä Miina-lautalla.

Pelastusviranomaisten toimintaympäristössä tapahtui 24.2.2022 merkittävä muutos, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Pelastusviranomaisten toimintaympäristössä tapahtui 24.2.2022 merkittävä muutos, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa aiheutti toimenpiteitä myös Helsingin pelastuslaitoksella. Samalla päivittäinen onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimeen liittyvä lakisääteinen palvelutuotanto ja monet käynnissä olleet kehityshankkeet jatkuivat normaaliin tapaan.


Vuotta sävytti kansallinen hyvinvointialueuudistus ja siihen liittyvä suunnittelu- ja integrointityö, jonka myötä Helsingin kaupungin pelastuslaitos liitettiin sosiaali- ja terveystoimen rinnalle osaksi Helsingin kaupungin Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialaa 1.1.2023. 
Vastikään painettuna ilmestynyt Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2022 on lajinsa viimeinen. Seuraava kertomus on osa uuden toimialan toimintakertomusta.


Keskeistä vuonna 2022

Pelastustoimen hälytystehtäviä 8 704 (2021: 9 438), eli tehtävälle lähdettiin keskimäärin 60 minuutin ja 23 sekunnin välein. Ensihoitotehtäviä oli 64 000 (2021: 63 888), eli tehtävälle lähdettiin keskimäärin 8 minuutin ja 13 sekunnin välein. Onnettomuuden ehkäisyyn liittyviä valvonnallisia tehtäviä oli vuoden aikana 8 575 (2021: 8751). Turvallisuusviestinnän keinoin tavoitimme 42 286 henkilöä, joista 12 955 sai turvallisuuskoulutusta 466 koulutustapahtumassa. 

Pelastuslaitoksella on käynnissä mittava kymmenen vuoden projekti, jossa rakennetaan neljä pelastusasemaa ja kahdesta kolmeen kevytasemaa. Uusien asemien rakentamisella pyritään varmistamaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämä toimintavalmius alueilla, joissa on havaittu puutteita. Ensimmäisenä uusista asemista aloitti toimintansa vaarallisten aineiden onnettomuuksiin erikoistunut Konalan pelastusasema. Muut uudet pelastusasemat ovat suunnitteilla ja rakenteilla Tapanilaan, Kontulaan ja Vuosaareen.

Kriisiaikojen varautumista, huoltovarmuutta ja jatkuvuudenhallinnan järjestelyjä vahvistettiin Ukrainasta saatujen oppien perusteella, ja laitoksen valmiussuunnitelma samoin kuin Helsingin väestönsuojelusuunnitelma päivitettiin vastaamaan muuttuneita uhkakuvia. Käynnistimme myös Helsingin sopimuspalokuntien koulutuksen kriisiajan valmiuden varmistamiseksi. Sota Euroopassa huoletti myös kansalaisia, minkä johdosta pelastuslaitos tehosti väestönsuojeluun ja omaehtoiseen varautumiseen liittyvää viestintää ja neuvontaa.

Pelastuslaitos osallistui ensimmäistä kertaa T-Median Julkishallinnon Luottamus&Maine -tutkimukseen, jossa selvitettiin julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Yli kahdeksankymmenen tutkitun organisaation joukossa Helsingin pelastuslaitos sijoittui Rajavartiolaitoksen (maineluku 3.95 asteikolla 1–5) jälkeen maineeltaan toiseksi parhaaksi (maineluku 3.89).

Helsingin pelastuslaitoksen kokonaismaine on erinomaisella tasolla, maineen rakenne on tasaisen hyvä eikä siinä ole kriittisiä kehityskohteita. Tutkimuksen mukaan vahvaa mainetta seuraa kansalaisten vahva luottamus siihen, että pelastuslaitos toimii oikein ja vastuullisesti.

Lue lisää:

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toimintakertomus 2022

Helsinki

Uusimmat