Takaisin

Hälytystehtävät pelastustoimessa vähentyneet - kehittämistä silti tarvitaan puutteiden korjaamiseksi

Julkaisuajankohta 4.5.2023 15.59
Tiedote
Pelastaja kiinnittää sammutusasun kypärää.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on alkuvuoden aikana ollut hälytystehtäviä 654. Tehtävämäärä on vähentynyt noin 22 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vähentyminen johtuu osin vuoden 2022 kevättalven runsaasta lumitilanteesta ja lumitilanteen aiheuttamista vaaratilanteista. Lisäksi merkittävää vähentymistä on tapahtunut liikenneonnettomuus- ja ensivastetehtävien määrissä.

Onnettomuuksissa on loukkaantunut alkuvuoden aikana loukkaantunut 57 henkilöä ja menehtynyt kolme henkilöä. Pelastuslaitos on pelastanut 13 henkilöä onnettomuuden aiheuttamasta vaaratilanteesta ja pelastetun omaisuuden arvoksi arvioidaan ensimmäisellä osavuodella olevan noin 7,2 miljoonaa euroa. Lisäksi pelastuslaitos suoritti alkuvuoden aikana 515 valvontatehtävää ja 92 ikäihmisten koteihin tehtävää turvallisuuskatselmusta. Erilaisiin koulutustilaisuuksiin osallistui 1 877 henkilöä.

Ensihoidossa on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ollut yhteensä 10 661 tehtävää. Tehtävämäärät ovat hieman lisääntyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Alkuvuoden aikana pelastustoimen palvelutaso onkin toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta tasossa on myös puutteita. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pelastuslaitos ei ole saavuttanut kaikkia aikatavoitteita Joensuussa Niinivaaralla Rantakylässä, Kontiolahdella, Ylämyllyllä, Valtimolla ja Nurmeksessa. 

Painopisteet vuodelle 2024
 

Hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviovalmistelu on käynnistymässä toukokuun aikana ja pelastuslaitos valmistelee pelastustoimen ja ensihoidon kehittämistoimenpiteitä talousarvion rinnalla. 

Tulevissa suunnitelmissa varaudutaan valtakunnalliseen pelastustoimen johtamisjärjestelmän uudistamiseen. Uudistuksessa Suomeen muodostetaan viisi tilannekeskusta. Tästä muutoksesta aiheutuvat kustannukset huomioidaan pelastuslaitoksen vuoden 2024 talousarvioraamissa.  

Aluehallintovirasto on todennut, että pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa on huomattavia puutteita ja, että nämä puutteet edellyttävät korjaavia toimenpiteitä. Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää seuraavia painopisteitä vuodelle 2024, joilla kiireellisen avun saatavuutta parannetaan Kontiolahden, Outokummun ja Nurmeksen alueilla. 

  • Kontiolahden pelastusaseman päiväaikaista pelastustoimen resursointia vahvistetaan kolmella henkilötyövuodella.
  • Outokummun pelastusaseman ympärivuorokautista pelastustoimen resurssointia vahvistetaan viidellä henkilötyövuodella.
  • Nurmeksen pelastusaseman ympärivuorokautista pelastustoimen resurssointia vahvistetaan viidellä henkilötyövuodella.


Päätökset näistä tehdään syksyn 2023 aikana hyvinvointialueen talousarviokäsittelyssä.

Lisäksi turvallisuuden ja varautumisen lautakunta antoi lausunnon Pohjois-Karjalan hyvinvointialueenpalvelustrategiasta ja -verkosta. Lautakunnan kokouksen keskustelussa tuotiin esille, että mahdollisesti perustettavat liikkuvat palvelut ovat muuta kuin ensihoitoa ja, että ensihoidon valmius hoitaa kiireelliset tehtävät huomioidaan. Lisäksi lausuntoon toivottiin lisättävän, että viestinnässä erotetaan ensihoito ja muut terveydenhuollon liikkuvat palvelut toisistaan.

Lautakunnan 27.4.2023 pöytäkirja

Pohjois-Karjala

Uusimmat