Gå till aktuellt

Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 13.49
Pressmeddelande 173/2021

Lag- och förordningsändringar träder i kraft i början av 2022. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.

Reformen av lotterilagen eftersträvar en effektivare bekämpning av skadeverkningar till följd av penningspel 

Lotterilagen, som reglerar penningspel, revideras. De viktigaste förslagen i reformen gäller bekämpning av skadeverkningarna av penningspel, ingripande i marknadsföring som strider mot lotterilagen och styrning av efterfrågan på penningspel till sådant utbud som regleras i lotterilagen. Republikens president stadfäste lagen den 22 december 2021. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Ändringar i polisens avgifter: priset på pass sjunker medan priserna på övriga tillstånd blir oförändrade eller stiger

Polisens tillståndsavgifter ändras för 2022. Priset på pass sjunker, men priserna på andra tillstånd kommer i huvudsak att stiga. Priset på identitetskort ändras inte. Bakom ändringarna ligger kostnadsmotsvarigheten för tillstånden. Enligt lagen ska de avgifter som tas ut för tillstånden motsvara kostnaderna för beviljandet av tillstånden.

Ändring av mottagningslagen förtydligar ansvaren för beredskapen inför omfattande invandring

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ändras så att ansvaret för beredskapsplanering i samband med organiseringen av mottagandet i situationer med omfattande invandring koncentreras till Migrationsverket. Republikens president stadfäste lagen torsdagen den 16 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Migrationsverkets avgifter ändras 2022

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Bidraget för frivillig återresa förblir oförändrat

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om bidrag för frivillig återresa 2022–2023. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgifter ändras 2022

Inrikesministeriet har utfärdat förordningarna om Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information:

Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 0295 488 526, akseli.koskela@govsec.fi 
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, jukka.tukia@govsec.fi
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, elina.rydman@govsec.fi (lotterilagen)
Johanna Kari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 662, johanna.kari@govsec.fi (polisens avgifter)
Mari Helenius, specialsakkunnig, tfn 0295 488 214, mari.helenius@govsec.fi (ändring av mottagningslagen)
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, iikka.saunamaki@govsec.fi (Migrationsverkets avgifter)
Roope Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 362, roope.jokinen@govsec.fi (frivillig återresa)
Tanja Ulvinen, ledande sakkunig, tfn 0295 488 696, tanja.ulvinen@govsec.fi (Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgifter)

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande