Takaisin

Valtioneuvoston päätös pelastustoimen aluejaon muutoksista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2020 13.50
Tiedote 70/2020

Valtioneuvosto päätti 25. kesäkuuta pelastustoimen aluejaon muutoksista. Muutokset tehtiin, jotta pelastustoimen aluejako vastaisi muuttunutta maakuntajakoa.

Muutoksilla ei ole vaikutusta valtion talousarvioon, eivätkä ne vaikuta merkittävästi muuttuvien pelastustoimen alueiden henkilöstötarpeeseen, talouteen tai toimintaan.

Pelastustoimen aluejaon tavoitteena on noudattaa maakuntajakoa, minkä vuoksi on tehty seuraavat muutokset:

  • Heinäveden kunta siirtyy Etelä-Savon pelastustoimen alueesta Pohjois-Karjalan pelastustoimen alueeseen.
  • Joroisten kunta siirtyy Etelä-Savon pelastustoimen alueesta Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen.
  • Iitin kunta siirtyy Kymenlaakson pelastustoimen alueesta Päijät-Hämeen pelastustoimen alueeseen.
  • Kuhmoisten kunta siirtyy Keski-Suomen pelastustoimen alueesta Pirkanmaan pelastustoimen alueeseen.
  • Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan pelastustoimen alueesta Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueeseen.
  • Vaalan kunta siirtyy Kainuun pelastustoimen alueesta Oulu-Koillismaan pelastustoimen alueeseen.

Pelastustoimen aluejaon muutokset tulevat voimaan 1.1.2021. Valtioneuvosto päätti maakuntajaon muutoksista 29.8.2019.

Muutoksilla tavoitellaan yhtenäisiä pelastustoimen alueita

Pelastustoimen alueiden muodostuksessa periaatteena oli se, että pelastustoimen alueet eivät muodostuisi kahden tai useamman maakunnan kunnista. Poikkeuksena tästä on Keski-Pohjanmaan alueen pelastustoimi, johon kuuluu kuntia Pohjanmaan maakunnan alueelta. Sen sijaan maakunnan sisällä voi olla useampi pelastustoimen alue kuten esimerkiksi Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. 

Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Uusi sopimus pitää saattaa voimaan viimeistään uuden aluejaon tullessa voimaan 1.1.2021. Kuntien tulee muuttaa sopimustaan 31.10.2020 mennessä. Valtioneuvosto päättää yhteistoiminnan järjestämisestä, jos kunnat eivät pääse aluejaon muuttamisen yhteydessä sopimukseen yhteistoiminnasta valtioneuvoston asettamassa määräajassa.

Sisäministeriö pyysi asianosaisilta kunnilta lausuntoa asiaan 17.4.2020. Yhteensä 75 kuntaa antoi asiasta lausunnon sisäministeriölle. Yleisesti lausunnoissa ei ollut asiaan huomautettavaa ja kaikki lausunnonantajat näkivät ehdotuksen perustelluksi. Periaate, jonka mukaan pelastustoimen alue muodostuu yhden maakunnan kunnista, sai kannatusta laajasti. Muutama lausunnonantaja kiinnitti huomiota muutoksen aiheuttamiin taloudellisiin ja toiminnallisiin vaikutuksiin. Oulun kaupunki piti aikataulua liian tiukkana, ja muutama lausunnonantaja pyysi valtioneuvostoa päättämään asiasta nopealla aikataululla.


Lisätietoja: 
pelastusneuvos Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
 

Uusimmat