Tillbaka

Statsrådets beslut om ändringar i räddningsväsendets områdesindelning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2020 13.50
Pressmeddelande 70/2020

Statsrådet fattade den 25 juni beslut om ändringar i indelningen av landet i räddningsområden. Anledningen därtill är att områdesindelningen ska motsvara den ändrade landskapsindelningen.

Ändringarna har inga konsekvenser för statsbudgeten och de har ingen betydande inverkan på personalbehovet, ekonomin eller verksamheten i räddningsområdena.

Målet är att områdesindelningen ska följa landskapsindelningen, och därför har följande ändringar gjorts:

  • Heinävesi kommun överförs från Södra Savolax räddningsområde till Norra Karelens räddningsområde.
  • Jorois kommun överförs från Södra Savolax räddningsområde till Norra Savolax räddningsområde.
  • Iitti kommun överförs från Kymmenedalens räddningsområde till Päijänne-Tavastlands räddningsområde.
  • Kuhmois kommun överförs från Mellersta Finlands räddningsområde till Birkalands räddningsområde.
  • Storkyro kommun överförs från Österbottens räddningsområde till Södra Österbottens räddningsområde.
  • Vaala kommun överförs från Kajanalands räddningsområde till Uleåborg-Nordöstra Österbottens räddningsområde.

Ändringarna i räddningsväsendets områdesindelning träder i kraft den 1 januari 2021. Statsrådet fattade beslut om ändringarna i landskapsindelningen den 29 augusti 2019.

Målet med ändringarna är enhetliga räddningsområden

Principen för att bilda räddningsområden var att räddningsområdena inte ska bestå av kommuner i två eller flera landskap. Ett undantag är Mellersta Österbottens räddningsväsende till vilket hör kommuner i landskapet Österbottens område. Inom ett landskap kan däremot finnas flera räddningsområden, liksom i Nyland och Norra Österbotten. 

Räddningsområdets kommuner ska ha ett avtal om ordnande av räddningsväsendet. Det nya avtalet ska sättas i kraft senast när den nya områdesindelningen börja gälla den 1 januari 2021. Kommunerna ska ändra sina avtal senast den 31 oktober 2020. Statsrådet beslutar om hur samarbetet ska ordnas om kommunerna inte inom den tid som statsrådet bestämt når överenskommelse om samarbetet. 

Inrikesministeriet begärde den 17 april 2020 de berörda kommunerna komma med utlåtanden. Sammanlagt 75 kommuner lämnade ett utlåtande till inrikesministeriet. Allmänt taget hade remissinstanserna inget att anmärka och alla remissinstanser ansåg att förslaget var motiverat. Principen om att ett räddningsområde ska bestå av kommuner i ett landskap fick brett understöd. Några remissinstanser fäste vikt vid ändringarnas ekonomiska och funktionella konsekvenser. Enligt Uleåborgs stad var tidsplanen för snäv, och några remissinstanser bad statsrådet fatta ett snabbt beslut om ärendet.


Ytterligare information: 
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00