Takaisin

Uudistettu laki pelastustoimen laitteista lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2022 15.14
Uutinen

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista. Uusi laki vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa pelastustoimen laitteista annettua lakia ja lain nojalla annettuja asetuksia. Lain rakennetta kuitenkin selkeytettäisiin ja sääntelyä nostettaisiin asetuksista lain tasolle. 

Laissa säädettäisiin myös viranomaisen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä ja toimivaltuuksista.  Lisäksi uusi laki ehdotetaan lisättäväksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain soveltamisalaan. Lausuntokierros päättyy 23.8.

Lakiesitys sisältää kolme sääntelykokonaisuutta

Ensimmäinen kokonaisuus sääntelisi rakennuksiin asennettavien paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen vaatimuksia, niiden asennus- ja huoltotöitä sekä tarkastuksia. Toinen kokonaisuus sääntelisi käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä, tarkastus- ja huoltovelvoitetta sekä tarkastuksen ja huollon määrävälejä. Lakiesitys sisältää myös vaatimukset toiminnanharjoittajille, jotka asentavat paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja tai tekevät käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä.

Kolmannessa kokonaisuudessa määriteltäisiin tuotevaatimukset alkusammutustuotteille, rakennuksiin tarkoitetuille palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistolaitteille, poistumisvalaistustuotteille, puupolttoisille tehdasvalmisteisille tulisijoille sekä väestönsuojan laitteille ja varusteille. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2023.  

Lisätietoja:
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@govsec.fi
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@govsec.fi 

Uusimmat