Takaisin

Suuri metsäpaloriski edellyttää äärimmäistä varovaisuutta tulen kanssa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.7.2018 9.28
Tiedote 84/2018

Helteen ja sateettomaan sään vuoksi metsät ovat hyvin kuivia ja suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on kasvanut. Ilmatieteen laitoksen metsäpaloindeksi on kohonnut lähes koko maassa arvoon 4,1 - 6,0. Indeksin maksimiarvo on 6,0. Sisäministeriö suositteli 19. heinäkuuta pelastuslaitoksille kaiken avotulen teon sekä kulotusten kieltämistä alueilla, joilla metsäpaloindeksi on 5,0–6,0.

Pelastuslain mukaan pelastuslaitos voi kieltää avotulen teon, jos olosuhteet ovat esimerkiksi kuivuuden tai tuulen vuoksi sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Pelastuslaitokset tiedottavat päätöksistä alueellaan.

Kaikkea avotulen tekoa kannattaa näissä olosuhteissa välttää, koska pienikin kipinä riittää sytyttämään palon. Pelastuslaitosten omat resurssit ovat joissain paikoissa jo äärimmilleen käytössä metsä- ja maastopalojen sammutuksessa. Sammutustyössä pelastuslaitokset ovat saaneet virka-apua muun muassa Rajavartiolaitokselta ja Puolustusvoimilta.

Lisäksi sisäministeriö suosittelee, että alueen pelastusviranomaiset tiedottaisivat tarpeellisessa laajuudessa pelastuslain mukaisesta toiminnanharjoittajien velvoitteesta ehkäistä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Tämä koskee muun muassa metsässä tehtävää metsätyötä (esim. laikutus), josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on yrittäjän itse huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, p. 0295 488 424, rami.ruuska@intermin.fi