Gå till aktuellt

Stor risk för skogsbrand förutsätter extrem försiktighet vid hantering av eld

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.7.2018 9.28 | Publicerad på svenska 20.7.2018 kl. 11.58
Pressmeddelande 84/2018

Skogarna är väldigt torra till följd av värmeböljan och torkan, och därför har sannolikheten för eventuella storbränder ökat. Värdet för indexet för skogsbrand, som Meteorologiska institutet räknar ut, har i nästan hela landet höjts till 4,1–6,0. Maximivärdet för indexet är 6,0. Den 19 juli utfärdade inrikesministeriet en rekommendation till räddningsverken om att det ska meddelas förbud mot all öppen eld och hyggesbränning i områden där indexet för skogsbrand uppgår till 5,0–6,0.

Enligt räddningslagen kan räddningsverket förbjuda uppgörande av öppen eld om förhållandena till exempel på grund av torka eller vind är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Räddningsverken ska informera om beslutet inom sitt distrikt.

Allt uppgörande av öppen eld bör under dessa förhållanden undvikas, eftersom också en liten gnista kan leda till eldsvåda. På vissa platser använder räddningsverkens redan sina resurser till bristningsgränsen för att släcka skogs- och markbränder. I släckningsarbetet har räddningsverken fått handräckning bland annat från gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten.

Inrikesministeriet rekommenderar dessutom att de regionala räddningsmyndigheterna i tillräcklig utsträckning ska informera om verksamhetsidkares skyldigheter att förebygga eldsvåda och uppkomsten av andra farliga situationer enligt räddningslagen. Detta gäller bland annat skogsarbete som utförs i skogar (t.ex. fläckupptagning), som kan orsaka gnistor. Om sådant skogsarbete utförs, ska företagaren själv se till att gnistorna inte medför risk för skogsbrand.

Ytterligare information:

Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, sami.ruuska@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57