Takaisin

Suomi lähettää kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntija-apua Päiväntasaajan Guineaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2021 8.32
Tiedote 27/2021
Pelastajia harjoittelemassa.

Sisäministeriö on päättänyt lähettää kaksi asiantuntijaa Päiväntasaajan Guinean Bataan, jossa ammusvaraston räjähdys on aiheuttanut laajoja tuhoja. Päiväntasaajan Guinea on pyytänyt kansainvälistä apua räjähdysonnettomuuden pelastustehtävissä. Pelastusopisto toimii lähetettävien asiantuntijoiden työnantajana.

Pelastusopisto lähettää sisäministeriön päätöksellä alueelle kaksi kansainväliseen pelastustoimintaan koulutettua asiantuntijaa osaksi Kansainvälisen humanitaarisen kumppanuusverkoston (International Humanitarian Partnership, IHP) suomalais-ruotsalaista tiimiä. Tiimin tehtävä on tukea YK:n UNDAC (United Nations Disaster assessment and coordination) -asiantuntijoiden työtä. 

Asiantuntijoiden tehtävänä ovat erityisesti ICT- ja tiedonhallinnan tukitehtävät. Suomalaisilla asiantuntijoilla on monipuolista asiantuntemusta ICT- ja tiedonhallinnasta sekä pelastustoimen ja turvallisuuden tehtävistä. Tehtävä kestää alustavan arvion mukaan on noin kaksi viikkoa.

Päiväntasaajan Guinean Batassa tapahtui 7.3.2021 ammusvaraston räjähdys, joka aiheutti mittavat tuhot laajalla alueella. Tämän hetken tiedon mukaan kuolonuhreja on lähes sata ja loukkaantuneita yli kuusisataa. 

Suomi on aktiivinen asiantuntija-avun lähettäjä

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat resurssit eivät riitä. Suomi kuuluu Kansainväliseen humanitaariseen kumppanuusverkostoon (International Humanitarian Partnership IHP) seitsemän muun Euroopan valtion kanssa.

Sisäministeriö päättää pelastustoimeen liittyvän kansainvälisen avun lähettämisestä. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta.

Lisätietoja: 
Pelastusopiston koulutuspäällikkö Laura Hokkanen, p. 050 439 1067, laura.hokkanen@pelastusopisto.fi (tehtävään ja kansainväliseen pelastustoimintaan liittyvät operatiiviset lisätiedot)
erityisasiantuntija Pekka Tiainen, p. 050 456 4477, Pekka.Tiainen@intermin.fi (kansainvälinen pelastustoiminta)

Uusimmat