Gå till aktuellt

Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Ekvatorialguinea

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 8.32 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 15.32
Pressmeddelande 27/2021
Räddare tränar.

Inrikesministeriet har beslutat sända två experter till Bata i Ekvatorialguinea där en explosion i ett ammunitionslager har orsakat omfattande skador. Ekvatorialguinea har begärt internationellt bistånd till räddningsinsatserna i samband med explosionsolyckan. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.

Räddningsinstitutet skickar genom beslut av inrikesministeriet två experter som utbildats för internationell räddningsverksamhet till området som en del av det finsk-svenska teamet inom det internationella humanitära partnerskapsnätverket (International Humanitarian Partnership, IHP). Teamets uppgift är att stödja experterna i FN:s snabbinsatsstyrka UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination). 

Till experternas uppgifter hör i synnerhet stöduppgifter inom IKT och informationshantering. De finländska experterna har mångsidig sakkunskap om IKT och informationshantering samt om uppgifter inom räddningsväsende och säkerhet. Enligt en preliminär bedömning varar uppgiften i cirka två veckor.

Den 7 mars 2021 exploderade ett ammunitionsförråd i Bata i Ekvatorialguinea, vilket orsakade omfattande skador i ett stort område. Enligt nuvarande uppgifter har nästan hundra dött och över sexhundra skadats. 

Finland avsänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet betyder sändande av finländskt bistånd till utlandet och mottagande av bistånd till Finland på basis av fördrag och lagstiftning efter naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människor, i situationer då landets egna resurser inte räcker till. Finland ingår i det internationella humanitära partnerskapsnätverket (International Humanitarian Partnership IHP) med sju andra europeiska stater.

Inrikesministeriet beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen, rekryteringen och logistiken av sakkunniga samt för det praktiska genomförandet av internationell räddningsverksamhet.

Ytterligare information:
Laura Hokkanen, utbildningschef vid Räddningsinstitutet, tfn 050 439 1067, laura.hokkanen@pelastusopisto.fi (ytterligare operativ information om uppdraget och den internationella räddningsverksamheten)
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, Pekka.Tiainen@intermin.fi (internationell räddningsverksamhet)

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04
lastning av långtradare. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2022 14:24
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2022 16:52