Takaisin

Suomalaisen siviilivalmiuden nykytilaa ja kehittämistarpeita selvittämään on valittu tutkimusryhmä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2022 12.12
Tiedote

Suomalaisen siviilivalmiuden nykytilaa ja kehittämistarpeita on valittu selvittämään Vaasan yliopiston johtama tutkimusryhmä. Muita hankekumppaneita ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Kuntaliitto ja Vantage Consulting. Hanke alkoi toukokuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2023.

Siiviilivalmius on osa kansallista varautumista ja kokonaisturvallisuutta. Siviilivalmiuden käsitteestä ei kuitenkaan ole yhtenäistä määrittelyä Suomessa. Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva suomalaisen siviilivalmiuden nykytilasta ja hahmottaa sen kehitystarpeita sekä mahdollisuuksia monimutkaisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Osana selvitystä kartoitetaan siviilivalmiuteen liittyvät viranomaiset ja muut toimijat sekä näiden lainsäädännöllinen asema ja roolit. Lisäksi tarkastellaan siviilivalmiuden käsitettä kansallisista ja kansainvälisistä lähtökohdista; siviilivalmiusjärjestelmiä vertaillaan erityisesti Pohjoismaiden välillä. Hankkeen lopputuloksena muodostetaan siviilivalmiuden malli (SIMA), jota voidaan hyödyntää kansallisessa ja alueellisessa turvallisuussuunnittelussa sekä varautumisessa häiriötilanteisiin. 

Hankerahoitusta haettiin keväällä 2021 valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) kautta. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

Lisätiedot: 

ohjausryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Teija Mankkinen, sisäministeriö, p. 0295 488 671, teija.mankkinen@govsec.fi

Uusimmat