Takaisin

Sisäministeriön talousarvioesitys vuodelle 2016

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2015 11.42
Tiedote

Sisäministeriön hallinnonalan budjetti vuodelle 2016 on 1 330 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmassa panostetaan sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon. Vuoden 2016 talousarvioesitykseen sisältyy tästä lisäpanostuksesta 28,5 miljoonan euron lisäys sisäministeriön hallinnonalalle. Tällä määrärahalla pystytään turvaamaan sisäisen turvallisuuden nykytaso vuonna 2016.

Turvapaikanhakijamäärän kasvu näkyy budjetissa

Turvapaikanhakijoiden määrän nopean kasvun vuoksi maahanmuuton menoihin on varattu aiempaa enemmän rahaa. Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin on budjetoitu ensi vuonna 39,2 miljoonaa euroa. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kuluihin on budjetoitu 118 miljoonaa euroa. Määrärahatarve perustuu aiempaan arvioon, että Suomeen tulisi noin 15 000 turvapaikanhakijaan vuodessa. Koska turvapaikkaa hakevien henkilöiden määrä on vuonna 2015 arviolta 25 000 - 30 000 hakijaa, joudutaan määrärahoja lisäämään myöhemmin.

Maahanmuuttovirasto ja poliisi rekrytoivat lisärahan turvin lisää henkilöstöä turvapaikkahakemusten käsittelyyn. Sujuva ja nopea turvapaikkahakemusten käsittely hillitsee pitkällä tähtäimellä turvapaikanhakijoiden vastaanoton kokonaiskustannuksia, kun turvapaikanhakijoiden odotusaika vastaanottokeskuksissa ei pitkity. Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) tuoma tuottavuuden lisäys hyödynnetään työprosesseja kehittämällä.

Turvapaikkahakemusten käsittelyn lisäksi myös vastaanottokeskusten menot ovat huomattavasti ennakoitua suuremmat, ja tarve perustaa uusia vastaanottokeskuksia jatkuu voimakkaana.

Myös poliisille lisärahaa turvapaikanhakijoiden rekisteröintiin

Poliisin toimintamenoihin on budjetoitu ensi vuodelle noin 716 miljoonaa euroa. Poliisin määrärahoihin on lisätty lähes 7 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden rekisteröintiin ja kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden maasta poistamiseen.

Poliisin hallintorakenteen uudistamishanketta (Pora III) jatketaan. Poliisin resursseja arvioidaan jatkuvasti vastaamaan taloudellisia reunaehtoja, myös kustannusrakennetta ja toimipisteverkostoa tarkastellaan tavoitteena toimitilakustannusten alentaminen. Harmaan talouden torjunnan erillisrahoitus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Suojelupoliisin budjetti on ensi vuonna noin 20 miljoonaa euroa. Suojelupoliisi siirtyy ensi vuoden alusta suoraan sisäministeriön alaisuuteen.

Rajavartiolaitoksen toiminnan painopiste itärajalla

Rajavartiolaitoksen toimintamenot ovat ensi vuonna noin 230 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitoksen toiminnan painopiste on itärajalla. Rajavartiolaitos osallistuu myös turvapaikkatilanteen hallintaan.

Pelastustoimen valtakunnallinen uudistaminen alkaa

Pelastustoimen toimintamenot ovat 12,8 miljoonaa euroa. Pelastustoimen toimintamenoista rahoitetaan sisäministeriön johtama pelastustoimen valtakunnallinen kehittäminen ja Pelastusopiston toiminta. Pelastustoimen uudistaminen käynnistyy syksyllä 2015 ja tavoitteena on siirtyminen sote-alueiden mukaiseen aluejakoon vuoden 2019 alusta.

Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot ovat 53 miljoonaa euroa. Hätäkeskustietojärjestelmä ERICA otetaan käyttöön Oulun hätäkeskuksessa marraskuussa 2016 ja sen jälkeen muissa hätäkeskuksissa 31.3.2017 mennessä.

Sisäministeriön toimintamenoihin säästöjä

Sisäministeriön toimintamenot ensi vuodelle ovat 14,8 miljoonaa euroa. Yleisten toimintamenosäästöjen lisäksi menojen merkittävää vähenemistä kuluvasta vuodesta selittää ministeriön tiettyjen hallinnollisten tehtävien siirtyminen valtioneuvoston kansliaan perustettuun yhteiseen hallintoyksikköön.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295 418 803
osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, 040 570 51 24