Takaisin

Sisäisen turvallisuuden viranomaisten miehittämätöntä ilma-alustoimintaa yhdenmukaistetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2022 13.03
Tiedote 33/2022
Kuvaaja: Tero Piispa

Raportti viranomaisten miehittämättömien ilma-alusten (UAS) toiminnasta on julkaisu 1.3.2022. Raportin mukaan miehittämättömien ilma-aluksien käyttö lakisääteisillä tehtävillä on lisääntynyt pelastustoimessa, Poliisissa ja Rajavartiolaitoksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Teknologian hyödyntäminen on tehostanut viranomaisten palvelutuotantoa. UAS-järjestelmät luovat esimerkiksi uusia mahdollisuuksia johtamisen ja päätöksenteon tueksi viranomaistehtävillä.

Pelastustoimelle, Poliisille ja Rajavartiolaitokselle esitetään seitsemän suositusta, joiden avulla yhdenmukaistetaan miehittämättömien ilma-alusten kutsutunnuksia, koulutusta, käyttöä, tilastointia sekä käsitteistöä. 

  1. Viranomaiset ottavat käyttöön UAS-lyhenteen kesäkuun 2022 loppuun mennessä.
  2. Viranomaisten UAS -toimintaan liittyvälle koulutukselle, harjoittelulle ja osaamisen varmistamiselle asetetaan kansallisesti yhdenmukaiset minimivaatimukset.
  3. Viranomaisten UAS-toiminnassa käyttämät yksikkö- ja kutsutunnukset muodostetaan yhdenmukaisin periaattein. 
  4. Koulutetaan viranomaiset miehittämättömien ilma-alustoiminnan koordinoinnista moniviranomaistehtävillä. 
  5. Tuotetaan ja koulutetaan kolmannelle ja neljännelle sektorille suunnattu koulutus- ja perehdytysmateriaali, mikä tukee viranomaisten miehittämätöntä ilmailua.
  6. Tehdään viranomaisten miehittämättömään ilmailuun kansallisen suorituskyvyn vaatimusmäärittely sekä selvitys yhteishankintojen ja -toiminnan edellytyksistä.
  7. Luokitellaan yhtenäisesti viranomaisten miehittämättömän ilmailun lentolaitteet.

Hankkeen taustaa 

Sisäministeriö asetti viranomaisten miehittämättömien ilma-alusten työryhmän ajalle 1.1.–31.12.2021. Työskentelyssä huomioitiin vuoden 2022 alussa voimaan tulleen Traficomin ilmailumääräyksen OPS M1-35 mukaiset vaatimukset. Työryhmässä työskenteli pelastustoimen, Rajavartiolaitoksen ja Poliisin asiantuntijoita.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi, p. 029 548 8387, tommi.luhtaniemi@govsec.fi 
erityisasiantuntija Teemu Veneskari, p. 0295 488 365, teemu.veneskari@govsec.fi  
pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, p. 0295 488 424, rami.ruuska@govsec.fi 

Uusimmat