Gå till aktuellt

Användningen av obemannade luftfartyg vid de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten förenhetligas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 13.03
Pressmeddelande 33/2022
Bild: Tero Piispa

Den 1 mars 2022 publicerades det en rapport om myndigheternas UAS-verksamhet, det vill säga verksamhet med obemannade luftfartyg. Enligt rapporten har användningen av obemannade luftfartyg för räddningsväsendets, polisens och gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppdrag ökat under de senaste tio åren.

Tekniken har gjort det möjligt för myndigheterna att producera tjänster effektivare. UAS-systemen skapar genom myndighetsuppdrag bland annat nya möjligheter till stöd för ledningen och beslutsfattandet.

För räddningsväsendet, polisen och gränsbevakningsväsendet läggs i rapporten fram sju rekommendationer för att förenhetliga anropssignalerna, utbildningen, användningen och begreppen i fråga om obemannade luftfartyg.

  1. Myndigheterna ska börja använda förkortningen UAS före utgången av juni 2022.
  2. Det ska ställas nationellt enhetliga minimikrav på utbildning, övningar och säkerställande av kompetens som gäller myndigheternas UAS-verksamhet.
  3. De enhetsbeteckningar och anropssignaler som myndigheterna använder i UAS-verksamheten ska bildas enligt enhetliga principer.
  4. Myndigheterna ska få utbildning i samordningen av UAS-verksamheten genom uppdrag som involverar flera myndigheter.
  5. Det ska produceras utbildningsmaterial och ordnas introduktionsutbildning för den tredje och fjärde sektorn i syfte att stödja myndigheternas obemannade luftfart.
  6. Det ska göras en kravspecifikation för den nationella prestationsförmågan i fråga om myndigheternas obemannade luftfart och en utredning av förutsättningarna för gemensam upphandling och samarbete.
  7. Myndigheternas obemannade flyganordningar ska klassificeras enhetligt.

Bakgrund till projektet

Inrikesministeriet tillsatte en arbetsgrupp för myndigheters obemannade luftfartyg för tiden 1.1–31.12.2021. I arbetet beaktades kraven i Transport- och kommunikationsverkets luftfartsföreskrift OPS M1–35, som trädde i kraft vid ingången av 2022. I arbetsgruppen ingick experter från räddningsväsendet, gränsbevakningsväsendet och polisen.

Ytterligare information

Tommi Luhtaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 387, tommi.luhtaniemi@govsec.fi
Teemu Veneskari, specialsakkunnig, tfn 0295 488 365, teemu.veneskari@govsec.fi
Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, rami.ruuska@govsec.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.12.2022 11:39