Ajankohtaisiin

Pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä jatketaan kansallisen työryhmän ohjauksessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2022 9.06
Uutinen

Sisäministeriö asetti uuden pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän ajalle 2.5.2022-20.4.2026. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on seurata ja edistää Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman toteutumista. Työryhmä raportoi toimenpiteiden edistymisestä havaintojensa perusteella. Työryhmän puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

- Tärkeä työ pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi jatkuu nyt konkreettisten toimenpiteiden muodossa. Toimintaohjelman toteutusta tullaa seuraamaan, ja siitä tullaan viestimään, aktiivisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pelastustoimi on jokaisen alalla työskentelevän ja toimivan asia, toteaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka

Työryhmä voi tarvittaessa esittää myös uusia toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi pelastusalalla. Lisäksi työryhmä toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana arvioitaessa pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Työryhmä pitää vielä ennen kesää järjestäytymiskokouksen. Syksyllä järjestetään useampi kokous, joissa käsitellään toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamista ja toteutumista aihekohtaisesti.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma julkaistiin syksyllä 2021

Sisäministeriö aloitti pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kartoittamisen vuonna 2020 ja asetti pelastusalan ensimmäisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän, jonka toimikausi päättyi vuoden 2021 loppuun. Työryhmän selvitystyön pohjalta tunnistettiin useita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä puutteita, joihin marraskuussa 2021 julkaistulla Pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmalla pyritään vastaamaan. 

Selvitystyö sisälsi kyselyt pelastusalan organisaatioille, sopimuspalokuntalaisille ja syrjinnän vaarassa olevia väestöryhmiä edustaville järjestöille, Tilastokeskukselta tilatun pelastustoimen tasa-arvoraportin sekä tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun ja aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueiden pelastustoimea koskevista ratkaisuista. Pelastusopisto tuotti kootun hakijatilaston, jotta työryhmä sai tarkemman käsityksen pelastusalan hakijaprofiilista. 

Lisätiedot: 
pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@govsec.fi 

erityisasiantuntija Outi Salo, p. 0295 488 539, outi.salo@govsec.fi 

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30