Tillbaka

Räddningsväsendets arbete för jämställdhet och likabehandling fortsätter under styrning av en nationell arbetsgrupp

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2022 9.06
Nyhet

Inrikesministeriet tillsatte en ny arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling för tiden 2.5.2022–20.4.2026. Arbetsgruppens främsta uppgift är att följa upp och främja genomförandet av handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Arbetsgruppen rapporterar utifrån sina iakttagelser hur åtgärderna framskrider. Ordförande för arbetsgruppen är räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

– Det viktiga arbetet för att främja jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet går nu framåt i form av konkreta åtgärder. Vi kommer att följa upp och kommunicera aktivt om genomförandet. Jämställdhet och likabehandling gäller alla som jobbar inom räddningsväsendet , säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka

Vid behov kan arbetsgruppen också lägga fram nya åtgärdsförslag för att främja jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet. Därtill fungerar arbetsgruppen som sakkunnig i frågor som gäller jämställdhet och likabehandling när räddningsväsendets lagstiftningsprojekt och branschens anvisningar utvärderas.

Arbetsgruppen samlas till ett konstituerande möte före sommaren. I höst ordnas flera möten, som behandlar genomförandet av olika åtgärder i handlingsplanen enligt teman.

Handlingsplanen för jämställdhet och likabehandling publicerades hösten 2021

Inrikesministeriet inledde en kartläggning av jämställdheten och likabehandlingen inom räddningsväsendet 2020 och tillsatte den första arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet. Arbetsgruppens mandattid gick ut i slutet av 2021. Utifrån arbetsgruppens utredningsarbete identifierades flera brister i fråga om jämställdhet och likabehandling. För att avhjälpa dessa briser publicerades handlingsplanen för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet i november 2021. 

Utredningsarbetet omfattade enkäter till organisationer inom räddningsbranschen, avtalsbrandkårer och organisationer som representerar befolkningsgrupper som riskerar att bli utsatta för diskriminering, en jämställdhetsrapport om räddningsväsendet som beställdes av Statistikcentralen och information om sådana avgöranden från diskrimineringsombudsmannen och Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet som gäller räddningsväsendet. Räddningsinstitutet tog fram en sammanställd statistik över sökande för att arbetsgruppen skulle få en närmare uppfattning om sökandeprofilen inom räddningsbranschen. 

Mer information: 

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@govsec.fi 
Outi Salo, specialsakkunnig, tfn 0295 488 539, outi.salo@govsec.fi 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00