Takaisin

Pelastustoimelle merkittävä EU-rahoitus suurtehopumppauskapasiteetin kehittämiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.7.2020 14.23
Tiedote 83/2020
Kansainvälisen avunannon ryhmä.

EU:n komissio on myöntänyt merkittävän osarahoituksen Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen suurtehopumppausmoduulille. Suurtehopumppausmoduuli on neljän pohjoisen pelastuslaitoksen (Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot, Kainuu ja Lappi) yhteinen hanke.

Suurtehopumppausmoduuli on nopeasti toimintavalmis, erikoistunut ja autonominen pelastusyksikkö, jota voidaan hyödyntää tulvivilla alueilla veden pumppaukseen sekä esimerkiksi metsäpalojen sammuttamisessa veden kuljetukseen. Rahoituksen saaneen hankkeen tavoitteena on kehittää suurtehopumppausmoduuli, joka vastaa suorituskyvyltään EU:n pelastuspalvelumekanismin vaatimuksia. Moduuli on osa pohjoisten pelastuslaitosten muodostamaa Arctic Rescue Team -kokonaisuutta ja tukee siten koko Suomen varautumista suuriin tulvatilanteisiin.

Rahoituksen saanut suurtehopumppausmoduuli aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta. Ennen operatiivista valmiutta moduuli käy läpi vaativan sertifiointiprosessin, jonka aikana testataan moduulin kalustollinen, koulutuksellinen ja toiminnallinen suorituskyky. 

Hankkeen kokonaisarvo on noin 813 000 euroa, josta EU:n rahoitusosuus on noin 610 000 euroa. Hankkeen rahoitus tulee EU:n pelastuspalvelumekanismin pelastuspalvelupoolista (ECPP) ja rahoituksen myötä Suomi sitoutuu osallistumaan pelastuspalvelupoolin toimintaan viideksi vuodeksi.

Pelastuspalvelumekanismi auttaa, kun maa ei selviä kriisistä yksin

EU:n pelastuspalvelumekanismi on 27 jäsenmaan ja Iso-Britannian sekä kuuden osallistuvan maan (Islanti, Norja, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki) muodostama EU:n komission alainen järjestelmä, joka tukee ja koordinoi hätäapua katastrofeissa ja suuronnettomuustilanteissa. 

Pelastuspalvelumekanismin jäsenmaiden kansallisista voimavaroista koostuva pelastuspalvelupooli takaa EU:n tasoisen riittävän avun, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Apu voi olla asiantuntija-, pelastusjoukkue- tai materiaaliapua. Kansallisten voimavarojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen on mahdollista saada EU-rahoitusta.

Komission alainen eurooppalainen hätäavun koordinaatiokeskus koordinoi avunantoa, mutta se voi olla myös valtioiden välistä tai pohjoismaisiin sopimuksiin pohjautuvaa. EU:n hätäavun koordinaatiokeskus voi lähettää myös suomalaisen suurtehopumppausmoduulin tulvatilanteen pelastustehtäviin, jos jossakin Euroopan maassa tarvitaan apua.

Sisäministeriö päättää avunannosta ulkomaille

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat resurssit eivät riitä.

Suomen pelastustoimen kansainvälisen avun antamisesta vastaa sisäministeriö. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja muodostelmien logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta. Pelastusopisto toimii lähetettävien asiantuntijoiden työnantajana.

Lisätietoja:

pelastuspäällikkö Mika Haverinen, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, p. 044 703 8600, mika.haverinen@ouka.fi

erityisasiantuntija Pekka Tiainen, sisäministeriö, p. 050 456 4477, pekka.tiainen@intermin.fi

Uusimmat