Takaisin

Pelastuslaki uudistetaan esiselvityksen ja lausuntojen pohjalta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2021 10.51
Tiedote 108/2021
Paloauto Erottajan paloasemalla.

Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen, jossa valmistellaan pelastuslakiin tehtävät kiireelliset ja välttämättömät muutokset. Tavoitteena on ajantasaistaa pelastuslaki esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Muutoksilla on tarkoitus uudistaa pelastuslaki vastaamaan paremmin pelastustoimen toimintaympäristöä, tulevaisuuden kehitystä sekä valmisteilla olevaa hyvinvointialueuudistusta. Esiselvityksessä ja siitä saadussa lausuntopalautteessa esiin tuodut perusteellisempaa lainvalmistelua ja vaikutusarviointia edellyttävät pelastuslain muutokset toteutetaan seuraavalla hallituskaudella.

Esiselvityksessä arvioitiin pelastuslain säännösten toimivuutta, selkeyttä ja ajantasaisuutta. Pelastuslain mahdollisia muutostarpeita tarkasteltiin onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan, pelastustoiminnan, varautumisen ja väestönsuojelun sekä lain rakenteen ja yhteisten säännösten näkökulmista. Esiselvityksestä saatiin yhteensä 83 lausuntoa.

Lainsäädäntöhanke on asetettu ajalle 1.9.2021−30.9.2022. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, p. 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi  

Uusimmat