Tillbaka

Räddningslagen revideras utifrån en förstudie och remissvar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2021 10.51
Pressmeddelande 108/2021
Paloauto Erottajan paloasemalla.

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen. Avsikten är att uppdatera räddningslagen utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien.

Avsikten med ändringarna är att räddningslagen bättre ska motsvara räddningsväsendets verksamhetsmiljö, den framtida utvecklingen och den pågående reformen i fråga om välfärdsområdena. De ändringar i räddningslagen som lyfts fram i förstudien och i remissyttrandena om den och som kräver grundligare lagberedning och konsekvensbedömning ska genomföras under nästa regeringsperiod.

I förstudien bedömde man hur bestämmelserna i räddningslagen fungerar och hur tydliga och tidsenliga de är. Eventuella behov av att ändra räddningslagen granskades med tanke på förebyggandet och övervakningen av olyckor, räddningsverksamheten, beredskapen, befolkningsskyddet, lagstrukturen och de gemensamma reglerna. Det kom in sammanlagt 83 yttranden om förstudien.

Lagstiftningsprojektet har tillsatts för tiden 1.9.2021−30.9.2022. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2022.

Ytterligare information:
Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi  

Det senaste