Takaisin

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto Saku Tauriaiselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2020 11.20
Tiedote 140/2020
Palosuojelurahasto.

Palosuojelurahaston vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen palkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan sai asemamestari Saku Tauriainen sammutus- ja raivauskouran kehittämisestä. Sammutus- ja raivauskoura parantaa pelastajien työ- ja henkilöturvallisuutta rakennuspaloissa.

Toisen palkinnon sekä 8 000 euron palkintorahan saivat yrittäjä Kai Saarinen ja vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi reaaliaikaisen sammutusveden seurantajärjestelmän kehittämisestä. Innovaatiopalkinnon kunniamaininnan sekä 1 000 euron palkintorahan saivat palomies Mikko Anunti puunkaatolaitteen kehittämisestä sekä toimittaja, Roska päivässä -liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen ehdotuksella Miniroskis.

Palkinnon saajat julkistettiin keskiviikkona 11. marraskuuta Helsingissä. Palkinnon jakoivat rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg sekä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Sammutus- ja raivauskoura parantaa pelastajien työturvallisuutta 

Saku Tauriaisen kehittämä sammutus- ja raivauskoura (SaRa-koura) kiinnitetään kuormausnosturiin. Kouran kynsiin on rakennettu vesisuuttimet, jotka tuottavat vesisumua pienellä virtauksella. Vesisumu voidaan kohdistaa suoraan palavaan ontelotilaan, mikä sammuttaa palon tehokkaasti ja vähentää vesivahinkojen syntymistä. Sammutus- ja raivauskouralla voidaan myös tarvittaessa tehdä savunpoistoaukko palavan rakennuksen kattoon.

Sammutus- ja raivauskoura parantaa pelastajien työ- ja henkilöturvallisuutta rakennuspaloissa, sillä pelastajien ei tarvitse mennä työskentelemään palavan rakennuksen katolle. Perinteiset sammutusmenetelmät edellyttävät rakennuspalon sammuttamisessa joko pelastajien työskentelyä palavan rakennuksen katolla, henkilönostimen käyttöä tai niiden yhdistelmää.

− Innovaatiossa parasta on mielestäni sen toimivuus käytännössä. Tositilanteet ovat osoittaneet, että SaRa-kouraa kannattaa käyttää yläontelopalon savunpoistoaukon tekemisessä. Tämä mahdollistaa palon sammuttamisen ylhäältä alaspäin esimerkiksi nostolavan työkorista, jolloin vesi voidaan kohdistaa suoraan palopesäkkeeseen, kertoo Tauriainen.

SaRa-koura tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä, sillä kouran käyttöön tarvitaan vain yksi henkilö, jonka ei tarvitse olla savusukelluskelpoinen. 

Sammutusveden seurantajärjestelmä parantaa pelastusalan operatiivista valmiutta 

Jyrki Nurmen ja Kai Saarisen kehittämällä reaaliaikaisella sammutusveden seurantajärjestelmällä voidaan dataverkkoa hyväksi käyttäen tiedottaa pelastustyönjohtajalle sammutus- ja säiliöyksiköiden tehtäväaikaisesta sammutusveden määrästä ja kulutuksesta. Järjestelmällä voidaan välittää ajoneuvon kalustosta myös muuta turvallisuuteen vaikuttavaa tietoa, kuten paineilmalaiteresurssit tai ilmanlaatu ja olosuhteet.

Heti tehtävän alkuvaiheessa tilannekeskus voi laskea tehtävälle lähteneiden yksiköiden todellisen sammutusveden määrän sekä seurata karttapohjalta yksiköiden liikkeitä ja kohteen saavuttamista. Järjestelmällä voidaan seurata sammutusveden täydennystarvetta ja sitä voidaan hyödyntää myös uudenlaisissa sammutuskohteissa, kuten esimerkiksi akku- ja energiavarastopaloissa.

− Innovaatiossa on parasta resurssien parempi hyödyntäminen sekä saavutettu taloudellinen hyöty. Innovaatio parantaa pelastusalan operatiivista valmiutta ja mahdollistaa tehtävänaikaisen sammutusresurssien tehokkaan hyödyntämisen. Tehtäviltä kerättyä dataa voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi vasteaikojen suunnittelussa, kertovat Nurmi ja Saarinen.

Puunkaatolaite lisää työturvallisuutta puunkaadon harjoitteluun

Mikko Anuntin kehittämällä laitteella on mahdollista harjoitella puiden kaatamista ja myrskyvaurioiden raivaamista turvallisesti. Laite helpottaa vahingontorjuntatehtävien harjoittelua.

Laite toimii kuormaajissa, joissa kauhan käyttäminen on mahdollista. Laite voidaan myös ankkuroida maahan saranan ansiosta. Puu otetaan saksiin kiinni, kiristetään ketjuviputaljalla ja nostetaan pystyyn. Pystyyn nostettu puu kaadetaan kaatosahauksella. Kaadon jälkeen puu nostetaan taas pystyyn.

− Innovaatiossa parasta on mielestäni laitteen tuoma tehokkuus harjoitteluun. Peruskaatoja voidaan tehdä useita tunnissa.  Laite toimii hyvin ja nopeasti sekä on turvallinen käyttää, kertoo Anunti. Harjoittelu voidaan toteuttaa turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.

Miniroskis ehkäisee tupakantumppien aiheuttamia asunto-, maasto- ja ruohikkopaloja

Tuula-Maria Ahosen kehittelemässä miniroskiksessa on kyse tupakantumppien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä. Miniroskis edistää paloturvallisuutta, sillä se ehkäisee asuntopaloja, maasto- ja ruohikkopaloja sekä roskispaloja.
Miniroskis on taskuun tai käsilaukkuun sopiva pieni kierrätyspurkki. Miniroskis kulkee kätevästi tupakoijan mukana, missä hän liikkuukin. Ilmatiiviiseen purkkiin voi laittaa tumpit palavanakin. Miniroskiksen sisällön voi tyhjentää turvallisesti tavalliseen sekajätteeseen.

− Innovaatiossa parasta on mielestäni se, että vaikka miniroskis on sananmukaisesti pieni, se on vaikutukseltaan hyvin suuri. Lisäksi käytämme kierrätyspurkkeja, emmekä tuhlaa luonnonvaroja, kommentoi Ahonen.

Mikä on Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto?

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö. 

Lisätietoja:

asemamestari Saku Tauriainen, saku.tauriainen@gmail.com 
yrittäjä Kai Saarinen, kavasa@saunalahti.fi
vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi, jyrki.nurmi@konehuone.net
palomies Mikko Anunti, mikko.anunti@hel.fi 
toimittaja, Roska päivässä -liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen, ta@welho.com 
pääsihteeri Johanna Herrala, puh. 0295 488 460, johanna.herrala@intermin.fi (Palosuojelurahasto)

Uusimmat