Takaisin

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto sähköautopalojen tutkijoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2021 11.03
Tiedote 144/2021
Palosuojelurahaston logo.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan tänä vuonna sähköautopalon sammuttamiseen kehitetylle uudelle ratkaisulle. Kotimainen keksintö suojelee sammuttajia akkupalossa vapautuvilta myrkyiltä samalla, kun se jäähdyttää akkua ja rajaa paloa. Muut palkinnot jaettiin myös sähköautojen ja litiumakkupalojen sammuttamisratkaisuille.

Palosuojelurahaston vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan saavat erikoistutkija Marko Hassinen, tutkija Juha Laitinen ja tuotepäällikkö Jari Mikkonen suodattavan sammutuspeitteen kehittämisestä ajoneuvopaloille. Innovaatiopalkinnon toinen sija jaettiin kahden työryhmän kesken. Palkinto myönnettiin sähköautojen alustasprinklerin sekä litiumakkupalojen sammuttamiseen tarkoitettujen sammutusaltaiden kehittäjille. Molemmat tahot saivat 5 000 euron palkintorahan. Lisäksi rahasto myönsi neljä kunniamainintaa.

Sähköautopaloissa vapautuu myrkyllisiä yhdisteitä – uusi ratkaisu suojelee sammuttajia ja sivullisia

Ajoneuvojen akkupalojen sammuttamiseen suunnitellussa suodattavassa sammutuspeitteessä on kyse uudenlaisesta sammutustekniikasta, johon on yhdistetty eristäminen, vedellä jäähdyttäminen ja savukaasujen suodattaminen yhdeksi tuotteeksi. Tuote suodattaa akkupaloista vapautuvista höyryistä vaarallisimmat myrkylliset yhdisteet ja samalla jäähdyttää sekä akkua että rajaa paloa.

Akkupaloissa sammuttaja joutuu pahimmissa tapauksissa työskentelemään ajoneuvon läheisyydessä pitkiäkin aikoja ja altistuu siitä syntyville myrkyllisille yhdisteille. Lisäksi monissa tapauksissa myös sivulliset ovat vaarassa altistua palosta syntyville vaarallisille höyryille.

– Innovaatio parantaa työ- ja paloturvallisuutta, sillä se vähentää sammuttajien ja sivullisten altistumista vaarallisille kemiallisille yhdisteille sekä hillitsee sähköautopalon leviämistä muihin ajoneuvoihin tai ympäristöön, kertoo yksi innovaation kehittäjistä Marko Hassinen.

Innovaatiossa sammutuspeitteen tiivistysmekaniikka muodostaa peitteen alaosasta kaasutiiviin, ja palossa vapautuvat höyryt voidaan ohjata hallitusti suodatinjärjestelmään. Lisäksi sammutuspeittoon yhdistetyt suuttimet suihkuttavat vettä ajoneuvon päälle, mikä jäähdyttää itse ajoneuvoa, mutta sitoo myös myrkyllisiä kaasuja. Merkittävän eron olemassa oleviin tuotteisiin muodostaa tuotteen kokonaisvaltaisuus ja erityisesti sen suodatinratkaisu, jonka avulla vapautuvat myrkylliset höyryt saadaan entistä paremmin hallittua.

Alustasprinkleri estää ja hidastaa sähköauton akkupaloa

Jaetun toisen palkinnon saivat palomestarit Tarmo Helander ja Joonatan Suosalo, paloesimiehet Markus Frimodig ja Elmeri Backman sekä LVI-asentajat Pasi Andersson ja Joni Välimäki alustasprinklerin kehittämisestä. Alustasprinkleri estää ja hidastaa sähköauton akkupaloa, jolloin siitä vapautuvien haitallisten kemikaalien aiheuttamia vahinkoja ympäristölle ja ihmisille voidaan vähentää. 

Alustasprinkleri parantaa palomiehen työturvallisuutta ja vapauttaa henkilöresursseja, sillä käyttöönoton jälkeen se toimii itsenäisesti. Pienen kokonsa takia alustasprinklerin sijoittaminen kalustoon on helposti toteutettavissa. Innovaatiota on koekäytetty Helsingin pelastuslaitoksella, jossa myös kaikki sen kehittäjät työskentelevät. 

Idea alustasprinkleristä syntyi litiumioniakkujen uudelleensyttymisriskistä. Sähköautojen akut sijaitsevat yleensä auton pohjassa. Alustasprinklerillä pystytään jäähdyttämään sähköautoja alustan kautta siten, että palomiesten ei tarvitse altistua turhaan myrkyllisille kemikaaleille.

– Alustasprinkleri on kevyt, kestävä ja rakenteeltaan yksinkertainen, joten sen käytettävyys tulipaloissa on helppoa ja nopeaa. Alustasprinkleriä voidaan käyttää myös ahtaissa maanalaisissa tiloissa ja vain yhden henkilön toimesta, kuvailee innovaation työryhmä.

Parkkihallien ja laivan autokansien sähköautopaloihin soveltuva sammutusallas saanut kaksi kansainvälistä patenttia

Toinen jaettu palkinto myönnettiin Firesea equipment Oy:n toimitusjohtaja Ari Mattilalle, tuotekehityspäällikkö Jari Nyppelille, tuotekehitys- ja laivaspesialisti Veli-Matti Junnilalle sekä yrittäjä Jarmo Järviselle sähköautopalojen EVFSpool-sammutusmenetelmän kehittämisestä.

Innovaatiossa on kyse sammutusaltaista, joita käytetään esimerkiksi sähköautojen akkupalojen sammuttamisessa. Allas on mahdollista suunnitella kohteen erityistarpeen mukaan. Sammutusallas soveltuu muun muassa parkkihalleissa tai laivan autokannella syttyneiden palojen sammuttamiseen. Menetelmästä on myös kiinteä malli, joka toimii palon sattuessa automaattisesti. 

Innovaation lähtökohtana oli työryhmän mukaan kehittää litiumakkupalojen sammutusmenetelmä, joka pienentää sammuttajien altistumista, vähentää sammuttajien lukumäärää ja on helppokäyttöinen. Altaan asennuksen jälkeen yksi sammuttaja voi ohjata ja valvoa sammutusta noin 20 metrin päästä palavasta ajoneuvosta.

– Innovaatio parantaa paloturvallisuutta. Palavia sähköautoja ei tarvitse siirtää tai nostaa, sillä sammutusallas asennetaan palavan ajoneuvon ympärille. Myös sammuttajien työturvallisuus sekä altistusajat pienenevät. Auto hukutetaan veteen, kunnes voidaan olla varmoja siitä, ettei se syty enää uudestaan, innovaation kehittäjä Ari Mattila kertoo. 

Kunniamaininnat 

Palosuojelurahasto myönsi lisäksi neljä 2 000 euron kunniamainintaa tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistäviin innovaatioihin.

Kunniamaininnat:

  • Turvallisuusasiantuntija, palomestari Arto Latvala turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta kuluttajalle
  • Palomies-ensihoitaja Mikko Mäkinen jauheella ja vedelle toimivan yhdistelmäputken kehittämisestä ulkoapäin tapahtuvaan huoneistopalon sammuttamiseen
  • Palomies Pertti Leikkainen keulavinssiin integroidun narunvetolaitteen suunnittelusta 
  • Palomies Mikko Heinonen ja johtava palotarkastaja Juhan-Petteri Laakso ehdotuksestaan, joka koski palaneen tai muuten vaurioituneen ajoneuvon siirtoa maanalaisissa pysäköintitiloissa. 

Mikä on Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto?

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö. 

Palkinnon saajat julkistetaan keskiviikkona 17. marraskuuta pelastustoimen ajankohtaispäivillä Oulussa. Palkinnon jakavat rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg sekä innovaatiopalkintoraadin puheenjohtaja Jaakko Pukkinen.

Lisätietoja:

Pääpalkinto: Marko Hassinen, marko.hassinen@pelastusopisto.fi, 040 549 5551
Jaettu toinen sija: Tarmo Helander, tarmo.helander@hel.fi, 040 542 1715 ja
Ari Mattila, ari@evfspool.com, 041 707 2999

Kunniamaininnat: 
Arto Latvala, arto.latvala@elisanet.fi, 0400 442 198
Mikko Mäkinen, mikko.makinen@pkpelastuslaitos.fi, 045 111 4041
Pertti Leikkainen, pertti.leikkainen@jyvaskyla.fi, 050 383 4810 
Mikko Heinonen, mikko.heinonen@espoo.fi, 040 730 8877

Palosuojelurahasto:
pääsihteeri Johanna Herrala, 0295 488 460, johanna.herrala@govsec.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18