Tillbaka

Brandskyddsfondens innovationspris till forskare i elbilsbränder

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2021 11.03
Pressmeddelande
brandskyddsfonden logo.

Brandskyddsfondens innovationspris går i år till en ny lösning som utvecklats för att släcka elbilsbränder. Den inhemska uppfinningen skyddar släckningspersonalen mot de gifter som frigörs vid en batteribrand samtidigt som den kyler ned batteriet och begränsar branden. Också de övriga priserna delades ut till lösningar för släckning av elbils- och litiumbatteribränder.

Brandskyddsfondens innovationspris 2021 och prissumman på 12 000 euro går till specialforskare Marko Hassinen, forskare Juha Laitinen och produktchef Jari Mikkonen för utvecklingen av en filtrerande brandfilt för fordonsbränder. Andra priset delas mellan två arbetsgrupper. Den ena gruppen har utvecklat en chassisprinkler för elbilar och den andra en bassäng för släckning av litiumbatteribränder. Vardera gruppen fick en prissumma på 5 000 euro. Dessutom gav fonden fyra hedersomnämnanden.

Giftiga föreningar frigörs vid elbilsbränder – den nya uppfinningen skyddar släckningspersonalen och utomstående

Den filtrerande brandfilten, som är avsedd för släckning av batteribränder i fordon, bygger på en ny slags släckningsteknik där isolering, nedkylning med vatten och filtrering av rökgaser kombineras i en enda produkt. Produkten filtrerar de farligaste giftiga föreningarna ur de ångor som frigörs vid batteribränder samtidigt som den dels kyler ned batteriet, dels begränsar branden.

Vid batteribränder måste den som släcker branden i värsta fall arbeta i närheten av fordonet under lång tid och exponeras för de giftiga föreningar som bildas vid branden. I många fall löper dessutom också utomstående risk att exponeras för de farliga ångorna.

– Innovationen förbättrar arbetarskyddet och brandsäkerheten eftersom den minskar risken för att släckningspersonalen och utomstående exponeras för farliga kemiska föreningar och eftersom den bidrar till att hindra att branden sprids till andra fordon eller till omgivningen, berättar Marko Hassinen, som är en av dem som utvecklat innovationen.

Innovationen går ut på att göra den nedre delen av brandfilten gastät, så att de ångor som frigörs vid branden kan styras till ett filtersystem på ett kontrollerat sätt. Dessutom sprutar de munstycken som har fästs i filten vatten på fordonet, vilket kyler ned själva fordonet men också binder giftiga gaser. En betydande skillnad jämfört med befintliga produkter är att det är fråga om en heltäckande produkt och i synnerhet att den har ett filter som bidrar till att bättre hantera de giftiga ångor som frigörs.

Chassisprinklern förhindrar och fördröjer batteribränder i elbilar

Den ena av de två grupper som får dela på andra priset består av brandmästarna Tarmo Helander och Joonatan Suosalo, brandförmännen Markus Frimodig och Elmeri Backman samt VVS-montörerna Pasi Andersson och Joni Välimäki. De har utvecklat en chassisprinkler som förhindrar och fördröjer batteribränder i elbilar, vilket gör att man kan minska de skador som orsakas omgivningen och människorna av de skadliga kemikalier som frigörs vid branden. 

Sprinklern förbättrar brandmännens arbetarskydd och frigör personalresurser, eftersom den fungerar självständigt efter att den har tagits i bruk. Sprinklern är liten och således lätt att placera i brandbilen. Innovationen har testats vid Helsingfors räddningsverk, där också alla de som varit med om att utveckla den arbetar. 

Bakom idén till sprinklern ligger risken för återantändning av litiumjonbatterier. Elbilarnas batterier finns vanligen i bilens underrede. Med sprinklern kan elbilar kylas ned underifrån så att brandmännen inte i onödan behöver exponeras för giftiga kemikalier.

– Chassisprinklern är lätt och hållbar, och konstruktionen är enkel. Därför går det lätt och snabbt att använda den vid bränder. Sprinklern kan användas även i trånga underjordiska utrymmen, och användningen kräver endast en person, säger innovationsarbetsgruppen.

Släckningsbassängen lämpar sig för elbilsbränder i parkeringshallar och på bildäck på fartyg – har fått två internationella patent

Den andra grupp som får ta emot det delade andra priset är Firesea equipment Oy:s verkställande direktör Ari Mattila, produktutvecklingschef Jari Nyppel, produktutvecklings- och fartygsexpert Veli-Matti Junnila och företagare Jarmo Järvinen som utvecklat släckningsmetoden EVFSpool för elbilsbränder.

Innovationen handlar om släckningsbassänger som används till exempel för att släcka batteribränder i elbilar. Bassängen kan planeras enligt objektets särskilda behov. Släckningsbassängen lämpar sig bland annat för släckning av bränder som brutit ut i parkeringshallar eller på bildäck på fartyg. Av metoden finns också en fast modell som fungerar automatiskt vid brand. 

Utgångspunkten för innovationen var enligt arbetsgruppen att utveckla en sådan släckningsmetod för litiumbatteribränder som minskar exponeringen av släckningspersonalen och mängden personal och som är lätt att använda. Efter att bassängen har installerats kan en person styra och övervaka släckningen på cirka 20 meters avstånd från det brinnande fordonet.

– Innovationen förbättrar brandsäkerheten. Brinnande elbilar behöver inte flyttas eller lyftas, eftersom släckningsbassängen installeras runt det brinnande fordonet. Även arbetarskyddet för släckningspersonalen förbättras, och exponeringstiderna minskar. Bilen dränks i vattnet tills man kan vara säker på att den inte börjar brinna på nytt, säger Ari Mattila, som varit med om att utveckla innovationen.

Hedersomnämnanden 

Brandskyddsfonden delade dessutom ut fyra hedersomnämnanden och 2 000 euro vardera för innovationer som främjar räddningsverksamheten och förebyggandet av bränder. 

Hedersomnämnanden:

  • Säkerhetsexpert och brandmästare Arto Latvala för planering av en snabbguide till konsumenterna på temat säkerhet
  • Brandman-akutvårdare Mikko Mäkinen för utveckling av ett kombinationsrör som fungerar med pulver och vatten och som används för släckning av lägenhetsbränder utifrån
  • Brandman Pertti Leikkainen för planering av en draganordning som är integrerad i brandbilens frontvinsch 
  • Brandman Mikko Heinonen och ledande brandinspektör Juhan-Petteri Laakso för deras förslag om förflyttning i underjordiska parkeringsutrymmen av fordon som brunnit eller annars skadats. 

Vad är Brandskyddsfondens innovationspris?

Brandskyddsfondens innovationspris delas årligen ut för viktiga innovationer relaterade till räddningsväsendet. Syftet med Brandskyddsfondens innovationspris är att uppmuntra företag, organisationer, personalen inom räddningsbranschen och enskilda personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, förfaranden och arbetsmetoder samt att öka räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället.

Priset kan beviljas en innovation som utarbetats av ett företag, en sammanslutning eller en enskild person och som avsevärt har främjat de nämnda målen. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett förfarande eller någon annan motsvarande ny uppfinning. 

Pristagarna offentliggörs vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Uleåborg onsdagen den 17 november 2021. Priset delas ut av ordföranden för fondens styrelse Päivi Nerg och ordföranden för innovationsprisjuryn Jaakko Pukkinen.

Ytterligare information:

Huvudpriset: Marko Hassinen, marko.hassinen@pelastusopisto.fi, 040 549 5551
Delad andra plats: Tarmo Helander, tarmo.helander@hel.fi, 040 542 1715 och Ari Mattila, ari@evfspool.com, 041 707 2999

Hedersomnämnanden: 
Arto Latvala, arto.latvala@elisanet.fi, 0400 442 198
Mikko Mäkinen, mikko.makinen@pkpelastuslaitos.fi, 045 111 4041 
Pertti Leikkainen, pertti.leikkainen@jyvaskyla.fi, 050 383 4810 
Mikko Heinonen, mikko.heinonen@espoo.fi, 040 730 8877

Brandskyddsfonden:
generalsekreterare Johanna Herrala, 0295 488 460, johanna.herrala@govsec.fi

Det senaste

Brandman och logo Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43