Takaisin

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto erityisryhmien asuntoihin tarkoitetun uudenlaisen huoneistokohtaisen sammutusjärjestelmän kehittäjille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2014 10.44
Tiedote

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2014 innovaatiopalkinnon sai Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Turvallisuusklusterin kehittämä erityisryhmien asuntoihin tarkoitettu uudenlainen huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuutta ja pienentää vahinkoja tulipalon sattuessa.

Innovaatiopalkinnon saaja julkistettiin tänään keskiviikkona 3.9.2014 pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä ja sen luovutti rahaston puolesta valmiusjohtaja Janne Koivukoski. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa.

Huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä rajaa ja sammuttaa tulipalon sekä antaa lisäaikaa asukkaan pelastamiseen. Samalla kun laitteisto auttaa vähentämään vakavia henkilövahinkoja, se rajoittaa myös merkittävästi omaisuusvahinkoja. Hälytys ohjataan automaattisesti joko ympärivuorokautisesti päivystettävään valvomoon tai pelastuslaitokselle.

Sammutuslaitteisto parantaa asumisturvallisuutta

Pirkanmaan turvallisuusklusteri pyrkii jalkauttamaan valtakunnallisia sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita ja kehittämään ratkaisuja kotonaan asuvien ikäihmisten asumisturvallisuuteen ja palokuolemien ehkäisemiseen. Voittajahankkeen kehitystyössä keskeisiä henkilöitä ovat olleet Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Seppo Männikkö ja Caverionin liiketoimintayksikön johtaja Jukka Suoja.

- Automaattinen sammutuslaitteisto tuo asumisturvallisuutta toimintakyvyltään rajoittuneille henkilöille ja mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Laitteisto on viranomaisten hyväksymä vesikaluste, joka voidaan asentaa ilman rakennuslupaa minne huoneistoon tahansa ja siirtää edelleen toiseen huoneistoon, kertoo Jukka Suoja.

- Kehitetyn sammutuslaitteiston ansiosta pystytään omassa kodissa asuville huonokuntoisille henkilöille takaamaan yhdenvertainen paloturvallisuus muun väestön kanssa. Ilman sammutuslaitteistoa tulipalo on tälle väestöryhmälle liian usein kohtalokas. Sprinkleri pelastaa, Seppo Männikkö tiivistää.

Laitteisto reagoi korkeaan lämpötilaan ja käyttää aktivoituessaan standardin mukaista vesimäärää. Laitteiston vesilähteenä toimii vesijohtoverkosta täytettävä 300 - 400 litran säiliö. Sprinklerisuutin laukeaa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa suuttimen laukeamislämpötilan, joka on tavallisesti 68 º C. Kehitetty laitteisto täyttää SFS 5980 asuntosprinkleristandardin luokan 2 vaatimukset.

Kunniamaininta Saariselän VPK:lle

Palosuojelurahaston kunniamaininnan ja 1 000 euron kannustusrahan sai Saariselän VPK ry innovatiivisesta toimintatavasta kannustaa uusia toimijoita pelastusalalle palonaiskalenterin avulla. Saariselän VPK:n hälytysosaston naiset tekivät Oikeissa töissä – Saariselän palonaiset seinäkalenterin, jossa esitellään naisvoimin 12 yleistä pelastustehtävää. Palonaiskalenteri on tuonut näkyvyyttä pelastustoiminnalle.

- Suomessa noin 70 prosenttia tehtävistä on vapaaehtoisten auttajien varassa. Täällä Lapissa olemme halunneet herättää kansalaiset ajattelemaan omaa turvallisuuttaan haasteellisissa pohjoisen oloissa, missä välimatkat ovat pitkiä, keliolosuhteet armottomia ja avunsaantiin voi kulua useita tunteja, kertovat sammutusmies, Saariselän VPK:n naisjaoston puheenjohtaja Leena Pihlajaranta sekä nuorempi sammutusmies Jutta Kinnunen.

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö.

Lisätietoja: pelastuspäällikkö Seppo Männikkö, 040 569 8980 (Pirkanmaan pelastuslaitos), liiketoimintayksikön johtaja Jukka Suoja, 040 554 7696 (Caverion), puheenjohtaja Leena Pihlajaranta, 050 606 46 (Saariselän VPK)

Lisätietoja innovaatiopalkinnosta: www.psr.fi/innovaatiopalkinto

Uusimmat