Tillbaka

Brandskyddsfondens innovationspris till utvecklarna av ett nytt bostadsspecifikt släcksystem för bostäder för grupper med särskilda behov

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2014 10.44
Pressmeddelande

Pirkanmaan turvallisuusklusteri (Birkalands säkerhetskluster) fick Brandskyddsfondens innovationspris 2014. Det nya bostadsspecifika släcksystemet för bostäder för grupper med särskilda behov, som säkerhetsklustret har utvecklat, förbättrar i synnerhet de äldres boendesäkerhet och minskar skadorna vid eldsvåda.

Mottagaren av Innovationspriset offentliggjordes i dag onsdagen den 3 september 2014 vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Jyväskylä. Priset överräcktes på fondens vägnar av beredskapsdirektör Janne Koivukoski. Prisbeloppet är 15 000 euro.

Ett bostadsspecifikt släcksystem avgränsar och släcker branden samt ger mera tid att rädda de boende. Samtidigt som anläggningen bidrar till att minska allvarliga personskador förebygger den också egendomsskador betydligt. Larmet styrs automatiskt antingen till ett kontrollrum som har jour dygnet runt eller till räddningsverket.

Släckanläggning förbättrar boendesäkerheten

Birkalands säkerhetskluster har som syfte att förankra de riksomfattande målen för programmet för den inre säkerheten samt utveckla lösningar på boendesäkerheten för äldre som bor hemma och förebyggandet av dödsfall i samband med brand. Bland dem som medverkat i det vinnande projektets utvecklingsarbete kan särskilt nämnas räddningschef Seppo Männikkö från Birkalands räddningsverk och affärsenhetens chef Jukka Suoja från Caverion.

- En automatisk släckanläggning förbättrar boendesäkerheten för personer med funktionsnedsättning och ger dem möjlighet att bo kvar hemma längre. Anläggningen har fått myndighetsgodkännande och kan installeras utan bygglov i vilken bostad som helst och flyttas till en annan bostad, berättar Jukka Suoja.

- Tack vare släckanläggningen kan personer i dåligt skick som bor hemma garanteras en likvärdig brandsäkerhet som den övriga befolkningen. Utan en släckanläggning blir en brand ofta ödesdiger för den här befolkningsgruppen. En sprinkler räddar, säger Seppo Männikkö sammanfattningsvis.

Anläggningen reagerar på hög temperatur och när den aktiveras använder den en standardenlig mängd vatten. Anläggningens vattenkälla är en 300 - 400 liters cistern som fylls med vatten från vattenledningsnätet. Sprinklermunstycket utlöses när omgivningens temperatur når munstyckets utlösningstemperatur, vanligtvis 68 ºC. Den utvecklade anläggningen uppfyller kravet för klass 2 i standarden SFS-5980.

Saariselän VPK fick hedersomnämnande

Saariselän VPK ry fick Brandskyddsfondens hedersomnämnande och en motivationspeng på 1 000 euro för att på ett innovativt sätt uppmuntra nya aktörer till räddningsbranschen med hjälp av en kalender med kvinnliga brandmän. Kvinnorna vid Saariselän VPK:s alarmavdelning gjorde en väggkalender Oikeissa töissä – Saariselän palonaiset (I riktigt arbete – Saariselkä kvinnliga brandmän), där 12 vanliga räddningsuppdrag presenteras med kvinnokraft. Räddningsverksamheten har fått synlighet genom den kvinnliga brandmannakalendern.

- I Finland är ca 70 procent av uppdragen beroende av frivilligkrafter. Här i Lappland har vi velat väcka medborgarna till insikt om deras egen säkerhet i de utmanande nordliga förhållandena där avstånden är långa, vädret obarmhärtigt och det kan ta flera timmar att få hjälp, berättar släckningsman och ordförande för kvinnoavdelningen vid Saariselän VPK Leena Pihlajaranta samt yngre släckningsman Jutta Kinnunen.

Syftet med Brandskyddsfondens Innovationspris är att uppmuntra företag, samfund, personal inom räddningsbranschen och privata personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, tillvägagångssätt och arbetsmetoder samt att förbättra räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället. Priset kan beviljas en innovation som utarbetats av ett företag, samfund eller en privat person, som avsevärt har främjat ovan nämnda mål. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett tillvägagångssätt eller en annan motsvarande ny uppfinning.

Ytterligare information: räddningschef Seppo Männikkö 040 569 8980 (Birkalands räddningsverk), affärsenhetens chef Jukka Suoja 040 554 7696 (Caverion), ordförande Leena Pihlajaranta 050 606 46 (Saariselän VPK)

Närmare uppgifter om innovationspriset: palosuojelurahasto.fi/innovationspris/brandskyddsfondens-innovationspris-2010?lang=sv

Det senaste