Takaisin

Pakohuoneiden poistumisturvallisuuden kartoitus valmistui

Tukessisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2019 9.39
Uutinen

Sisäministeriö pyysi tammikuussa pelastuslaitoksia kartoittamaan niin sanottujen pakohuoneiden poistumisturvallisuutta alueellaan. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Tukesin kanssa, joka valvoo kuluttajapalveluiden turvallisuutta. Selvityksen taustalla oli Puolassa tammikuun alussa tapahtunut tulipalo, jossa kuoli 5 henkilöä ja yksi henkilö loukkaantui vakavasti.

Kartoituksessa käytiin läpi pakohuoneiden poistumisturvallisuutta noin sadassa toimipisteessä koko maassa. Näistä noin joka viidennessä (19 kpl) havaittiin vakavia puutteita poistumisturvallisuudessa. Nämä haittaavat tiloista poistumista merkittävästi tai estävät kokonaan asiakkaan omatoimisen poistumisen. Vakavia puutteita ovat esimerkiksi kokonaan puuttuvat uloskäynnit, erillisellä avaimella avattavat ovet tai tapaukset, joissa asiakkaan on edellytetty rikkovan rakenteita poistumistuessaan tiloista. Suurin osa vakavista puutteista on pystytty korjaamaan nopealla aikataululla. Tällaisissa tapauksissa pelastusviranomainen määräsi puutteet korjattavaksi ennen toiminnan jatkamista.

Lieviä puutteita poistumisturvallisuudessa havaittiin noin puolessa pakohuoneita. Lieviä puutteita olivat mm. puutteet poistumisteiden merkitsemisessä, ohjeistuksen puuttuminen, tai poistumisoven hankala avaaminen. Lievien puutteiden osalta pelastusviranomaiset antoivat korjausmääräyksen ja määräajan puutteen korjaamiseen.

Toiminnanharjoittajilla on ollut epäselvyyttä siitä, voidaanko henkilöitä pelin merkeissä sulkea lukittuun huoneeseen myös todellisuudessa. Epäselvyyksiä on ollut myös siitä, kuinka asiakkaat todellisuudessa ymmärtävät poistaa esteitä poistumisreitiltä hätätilanteessa. Poistumista voivat hidastaa myös pakohuoneiden sisällä olevat suljetut tilat tai sellaiset rakenteet, joihin asiakas kiipeää sisään suorittaakseen jotain tehtävää. Myös näistä tiloista ja rakenteista poistuminen tulee suunnitella turvalliseksi.

Pelastuslaitoksilta saadun palautteen perusteella selvitys oli erittäin tarpeellinen. Pakohuoneet ovat kuluttajapalveluna suhteellisen uusi asia. Tästä johtuen pakohuoneet eivät ole kuuluneet automaattisesti pelastuslaitosten valvonnan piiriin. Pakohuone edellyttää asiakkaalta leikkimielisyyttä. Vaikka ulos pääseminen onkin kiinni ongelmien ratkaisusta, todellisuudessa tiloista pääsee kuitenkin helposti pois tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Selvitys lisäsi oleellisesti toiminnanharjoittajien valmiutta toteuttaa pakohuonepelejä turvallisesti, todellinen poistumisturvallisuus huomioiden.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen, sisäministeriö, p. 0295 488 436, jarkko.hayrinen@intermin.fi
ylitarkastaja Petteri Mustonen, TUKES, p. 0295 052 099, petteri.mustonen@tukes.fi

Uusimmat