Gå till aktuellt

Kartläggning av utrymningssäkerheten i rymningsrum blev klar

Tukesinrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2019 9.39 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 12.58
Nyhet

I januari bad inrikesministeriet räddningsverken att kartlägga utrymningssäkerheten i s.k. rymningsrum eller rymningsspel (escape room) i deras områden. Utredningen genomfördes i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar konsumenttjänsternas säkerhet. Bakgrunden till utredningen var en brand i Polen i början av januari där fem personer omkom och en person skadades allvarligt.

I kartläggningen behandlades utrymningssäkerheten i ca hundra rymningsrum i hela landet. I cirka vart femte av dessa (19 st.) upptäcktes det allvarliga brister med utrymningssäkerheten. Bristerna försvårar betydligt utrymningen av lokalerna eller hindrar helt och hållet utrymningen på egen hand. Allvarliga brister är t.ex. att det inte alls finns utgångar, att dörrar måste öppnas med nyckel eller fall där utrymningen av lokalerna har krävt att kunden söndrar konstruktioner. Största delen av de allvarliga bristerna har man kunnat åtgärda med snabb tidtabell. I sådana fall bestämde räddningsmyndigheten att bristerna skulle åtgärdas innan verksamheten kunde fortsätta.

Lindriga brister med utrymningssäkerheten upptäcktes i ca hälften av rymningsspelen. Lindriga brister var t.ex. att utrymningsvägar var dåligt utmärkta, att anvisningar saknades eller att utrymningsdörrar var svåra att öppna. När det gäller de lindriga bristerna utfärdade räddningsmyndigheterna ett föreläggande och gav en tidsfrist att avhjälpa bristerna.

Det har varit oklart för verksamhetsidkare om personer i spelets tecken också i verkligheten kan stängas i ett låst rum. Det har också varit oklart hur kunderna i verkligheten förstår avlägsna hinder på utrymningsvägarna i en nödsituation. Slutna utrymmen i rymningsrum eller sådana konstruktioner som kunden klättrar in i för att utföra en viss uppgift kan också göra utrymningen långsammare. Utrymningen från dessa utrymmen och konstruktioner bör också planeras så att den är säker.

Enligt räddningsverkens respons var utredningen mycket behövlig. Rymningsspelen som en konsumenttjänst är en relativt ny sak. Därför har de inte automatiskt omfattats av räddningsverkens övervakning. Rymningsspel kräver lekfullhet av kunden. Även om man ska lösa problem för att kunna ta sig ut, kan man i verkligheten lätt lämna lokalerna om en eldsvåda eller någon annan olycka inträffar. Utredningen ökade betydligt verksamhetsidkarnas beredskap att erbjuda rymningsspel på ett säkert sätt, genom att beakta den verkliga utrymningssäkerheten.

Ytterligare information

Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
Petteri Mustonen, överinspektör, Tukes, tfn 0295 052 099, petteri.mustonen@tukes.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57