Takaisin

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2019

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 11.11
Tiedote 143/2018

Tasavallan presidentti vahvisti nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset 5. joulukuuta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun nykyisin se on järjestetty siten vain osassa maata. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Sisäministeriö asettaa seurantaryhmän, jonne kutsutaan nuohousalan ja kiinteistöalan toimijat sekä keskeiset viranomaiset. Seurantaryhmän tehtävänä on arvioida ja tuottaa tietoa muutosten toteutumisesta ja vaikutuksista. Tietoja käytetään tukemaan muun muassa yhteistä viestintää.

Lisätietoa hankesivulta:
https://intermin.fi/nuohous

Lisätietoja:
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432
pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 0295 488 419

Uusimmat