Takaisin

Naton pelastuspalveluryhmän asiantuntijaseminaari Helsingissä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2014 8.55
Tiedote

Sisäministeriö järjestää Naton pelastuspalveluryhmän vuotuisen asiantuntijaseminaarin Helsingissä 4.-6. kesäkuuta 2014. Valtiosihteeri Andrei Nahkala toivottaa seminaarivieraat tervetulleiksi Suomeen. Seminaarin teemana on uusi, kokonaisvaltainen tapa lähestyä varautumissuunnittelua laajamittaisten katastrofien varalta. Pääpainopiste seminaarissa on katastrofista aiheutuvat, vaikeasti ennakoitavissa olevat seurannaisvaikutukset.

Seminaariohjelmaa on valmisteltu läheisessä yhteistyössä Naton sihteeristön kanssa. Osallistujat ovat Naton jäsen- ja kumppanimaiden pelastuspalveluviranomaisten ja siviili- ja sotilasviranomaisten edustajia sekä Naton palveluksessa olevia kansallisia asiantuntijoita.

Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusohjelmaan sen käynnistymisestä alkaen. Yhteistyö kattaa laaja-alaisesti toimintaa niin sotilas- kuin siviilisektoreillakin. Suomi osallistuu aktiivisesti kumppanimaille avoinna olevaan yhteistyöhön sekä kumppanuus- ja yhteistyöohjelmien kehittämiseen. Yhteistyön perusperiaatteisiin kuuluu avoimuus ja mahdollisuus osallistua kaikkeen kumppanuustoimintaan.

Siviilisektoreille liittyvää työtä tehdään Naton siviilivalmiussuunnittelukomiteassa sekä sen alaisuudessa toimivissa sektorikohtaisissa alaryhmissä. Suomen kansallisena edustajana Naton siviilivalmiussuunnittelukomitean täysistunnoissa on sisäministeriön pelastusylijohtaja.

Naton pelastuspalveluryhmä on aktiivinen toimija Naton siviilivalmiustoiminnassa. Ryhmän täysistuntoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa järjestetään asiantuntijaseminaari. Tänä vuonna asiantuntijaseminaari järjestetään Helsingissä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa, +358 29 548 8440

Uusimmat