Takaisin

Hallitus panostaa lähiöpoliisiin ja poliisin ennalta ehkäisevään työhön

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2018 14.12
Tiedote 97/2018

Hallitus päätti lisätä 2,5 miljoonan euron määrärahan poliisin ennalta estävään toimintaan vuodelle 2019. Lisärahalla puututaan lähiöiden turvallisuuskehitykseen ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Hallitus sopi budjettiriihessä 29. elokuuta vuoden 2019 budjettiesityksen sisällöstä.

Poliisin ennalta estävän toiminnan lisäraha kohdennetaan erityisesti lähiöpoliisi- ja Ankkuritoimintaan. Lähiöpoliisit toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Ankkuritoiminnassa on kehitetty poliisin, sosiaalityön ja terveydenhuollon voimavaroja yhdistämällä nykyistä tehokkaampia menetelmiä nuorten auttamiseksi. Ankkuritiimit pyrkivät puuttumaan ennaltaehkäisevästi erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymiseen yhdessä poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön sekä koulujen kanssa.

- Ruotsin tyyppisen lähiöongelman leviämisriskin kiistäminen olisi naiivia. Siksi tartumme asiaan ennaltaehkäisevästi. Yksi selvä oppi on, että oikeusvaltion on oltava vahvasti läsnä. Lähiöpoliisista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Turun Varissuolta. Poliisin ja sosiaalityöntekijöiden yhteiset ankkuritiimit ovat jo saaneet aikaan tuloksia nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemisessa eri puolilla maata. Tähän on panostettava lisää, sisäministeri Kai Mykkänen perustelee lisärahaa.

Hallitus päätti lisätä myös 3,3 miljoonaa euroa poliisin toimintaan erityisesti poliisin palvelutason kannalta haasteellisilla sekä harvaan asutuilla alueilla.

- Lisämääräraha vastaa esimerkiksi kymmenien poliisien vahvistusta vasteaikojen lyhentämiseen poliisin palvelutason kannalta haasteellisilla alueilla, ministeri Mykkänen kommentoi.

Nyt tehdyt määrärahalisäykset ovat jatkoa keväällä kehysriihessä tehdyille päätöksille. Keväällä poliisille kohdennettiin 18 miljoonaa euroa, Suojelupoliisin ydintoimintoihin ja toimintakyvyn varmistamiseen 2,5 miljoonaa euroa ja siviilitiedustelulain täytäntöönpanoon 10 miljoonaa euroa. Yhteensä hallitus kohdentaa poliisin toimintaan yli 36 miljoonan euron lisäpanostuksen vuodelle 2019.

Työntekijöiden ja yrittäjien oleskelulupien käsittelyajaksi korkeintaan kaksi kuukautta

Hallitus sitoutuu sujuvoittamaan työntekijöiden ja yrittäjien oleskelulupien käsittelyä niin, että käsittelyaika on korkeintaan neljä kuukautta koko maassa vuoden 2018 loppuun mennessä ja enintään kaksi kuukautta ensi vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on pitkälle automatisoitu, sujuva ja kokonaisuutena tavoitteellisesti johdettu prosessi, joka perustuu työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä sisäministeriön kanssa tilaamaan selvitykseen.

- Kahdeksaan kuukauteen venynyt työlupien jono on saatava nopeasti purettua. Onneksi voimme yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sujuvoittaa työlupien myöntämistä reippaasti ilman, että asiallisesta valvonnasta tingitään. Osana sujuvoittamista saatavuusharkinta kohdennetaan ensimmäiseen Suomessa solmittavaan työsuhteeseen. Toivottavasti samalla vähennetään hyväksikäytön riskiä vahvistamalla Suomessa jo työskentelevän ulkomaalaisen tasavertaista asemaa laillisilla työmarkkinoilla, kun hän ei ole yksinomaan yhden työnantajan ja työtehtävän varassa.

Pakolaiskiintiö pidetään toistaiseksi vuoden 2018 tasolla (750 kiintiöpakolaista). Hallitus varautuu tarkastelemaan pakolaiskiintiön kokoa uudelleen, jos EU tekee ratkaisuja, jotka siirtävät turvapaikan hakua EU:n yhteisiin keskuksiin rajan yli tapahtuvan hakeutumisen sijaan.

Kevään kehyspäätöksessä ja nyt budjettiriihessä tehtyjen päätösten perusteella hallitus lisää Rajavartiolaitoksen määrärahoja vuodelle 2019 yhteensä 4,35 miljoonaa euroa. Lisäyksestä 2,35 miljoonaa euroa kohdennetaan Helsinki-Vantaalle rajatarkastusten sujuvuuden takaamiseksi odotettua suuremman matkustajaliikenteen kasvun takia. Yli 20 miljoonan matkustajan rajan arvellaan ylittyvän jo vuoden 2020 aikana.

Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston kehittymistä pelastusalan kansainvälisen tason osaamiskeskuksena vahvistetaan kokoamalla Suomessa tapahtuva pelastusalan tutkintoon johtava koulutus Kuopioon vuoteen 2020 mennessä.

Tiedotteessa esitetyt luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia, kun hallitus on antanut talousarvioesityksen eduskunnalle.

Lisätietoja

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 040 537 9897, kati.korpi@intermin.fi
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539 (sisäministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)

Tiedotteen kolmanneksi viimeiseen kappaleeseen on täydennetty puuttunut rahayksikkö 29.8. klo 16.40.

Uusimmat