Tillbaka

Regeringen satsar på förortspolisen och polisens förebyggande arbete

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2018 14.12 | Publicerad på svenska 29.8.2018 kl. 16.44
Pressmeddelande 97/2018

Regeringen beslutade om ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för polisens förebyggande verksamhet för 2019. Med tilläggsfinansieringen ingriper man i säkerhetsutvecklingen i förorter innan problemen tillspetsas. Regeringen enades vid budgetmanglingen den 29 augusti om innehållet i budgetpropositionen för 2019.

Tilläggsfinansieringen för polisens förebyggande verksamhet allokeras i synnerhet till förortspolisens verksamhet och Ankkuri-verksamheten. Förortspoliserna samarbetar med andra myndigheter, sammanslutningar och invånare i området. I Ankkuri-verksamheten har man genom att slå ihop resurser inom polisen, socialarbetet och hälso- och sjukvården utvecklat allt effektivare metoder för att hjälpa unga. Ankkuri-teamen strävar efter att i samarbete med polisen, ungdoms- och socialarbetet och skolor förebygga utslagningen av i synnerhet barn och unga.

- Det skulle vara naivt att förneka risken för att den typen av förortsproblem som finns i Sverige sprider sig. Därför ingriper vi i saken i förebyggande syfte. Det som vi har lärt oss är att rättsstaten måste vara starkt närvarande. Vi har bra erfarenheter av förortspolisen t.ex. från Kråkkärret i Åbo. Polisens och socialarbetarnas gemensamma team har redan nått resultat i att förebygga utslagning av unga på olika håll i Finland. Vi måste satsa mera på detta, säger inrikesminister Kai Mykkänen som motivering till tilläggsfinansieringen.

Regeringen beslutade också om ett tillägg på 3,3 miljoner euro för polisens verksamhet i synnerhet i sådana områden som är utmanande med tanke på polisens servicenivå och i glesbygden.

- Tilläggsanslaget motsvarar exempelvis en förstärkning som omfattar tiotals poliser för att förkorta responstiderna i sådana områden som är utmanande med tanke på polisens servicenivå, kommenterar minister Mykkänen.

De anslagsökningar som nu gjorts är en fortsättning på de beslut som fattades vid ramförhandlingarna i våras. I våras allokerades 18 miljoner euro till polisen, 2,5 miljoner euro till Skyddspolisens kärnfunktioner och säkerställandet av Skyddspolisens funktionsförmåga och 10 miljoner euro till genomförandet av lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning. Sammanlagt riktar regeringen ett tillägg på över 36 miljoner euro till polisverksamheten för år 2019.

Behandlingstiden för uppehållstillstånd för arbetstagare och uppehållstillstånd för företagare ska vara högst två månader

Regeringen förbinder sig att göra behandlingen av uppehållstillstånd för arbetstagare och uppehållstillstånd för företagare smidigare så att behandlingstiden senast vid utgången av 2018 är högst fyra månader i hela landet och senast vid utgången av 2019 högst två månader. Målet är en långt automatiserad, smidig process som i sin helhet leds på ett målinriktat sätt och som utgår från den utredning som arbets- och näringsministeriet har beställt i samarbete med inrikesministeriet.

- Arbetstillståndskön som har förlängts till åtta månader måste bli avklarad snabbt. Som tur är kan vi i samarbete med arbets- och näringsministeriet göra beviljandet av arbetstillstånd mycket smidigare utan att pruta på en saklig tillsyn. Som en del av smidigare behandling utförs prövning av tillgång på arbetskraft i samband med det första anställningsförhållandet som ingås i Finland. Samtidigt minskas förhoppningsvis risken för utnyttjande genom att man förstärker en jämlik ställning på den lagliga arbetsmarknaden för en utlänning som redan arbetar i Finland i och med att hen inte är beroende av endast en arbetsgivare och en arbetsuppgift.

Flyktingkvoten hålls tills vidare på samma nivå som 2018 (750 kvotflyktingar). Regeringen är beredd att se över flyktingkvotens storlek, om man inom Europeiska unionen fattar beslut som gör att asyl söks vid centraler som är gemensamma för EU i stället för att asylsökande tar sig över gränserna.

Utifrån vårens rambeslut och de beslut som fattades nu vid budgetmanglingen ökar regeringen Gränsbevakningsväsendets anslag för 2019 med totalt 4,35 miljoner euro. Av tillägget riktas 2,35 miljoner euro till Helsingfors-Vanda flygplats för att säkerställa smidiga gränskontroller på grund av större ökning av passagerartrafiken än väntat. Det uppskattas att gränsen på 20 miljoner passagerare överskrids redan under 2020.

Utvecklingen av Räddningsinstitutet i Kuopio som ett kompetenscentrum på internationell nivå förstärks genom att koncentrera den utbildning i Finland som leder till examen inom räddningsbranschen till Kuopio senast 2020.

Siffrorna i pressmeddelandet kan ändras, och de är slutliga när regeringen har lämnat budgetpropositionen till riksdagen.

Ytterligare information

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 040 537 9897, kati.korpi@intermin.fi
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 15 39 (intervjuförfrågningar till inrikesminister Mykkänen)

 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00