Takaisin

Hallitus esittää hätäkeskuslainsäädännön päivittämistä EU:n tietosuojalainsäädännön mukaiseksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.35
Tiedote

Hallitus esittää hätäkeskuslainsäädäntöön muutoksia, joilla hätäkeskustoimintaa koskevat säännökset henkilötietojen käsittelystä päivitettäisiin vastaamaan EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Hätäkeskuslaitos toimisi jatkossa henkilötietojen rekisterinpitäjänä vartioimistehtäviksi katsottavien valvonta- ja hälytystehtävien ja muiden viranomaisten avustamiseen liittyvien tietojen osalta, sekä niiden henkilötietojen osalta, jotka koskevat vahinko-, häirintä- ja väärinkäytösyhteydenottoja sekä tietojärjestelmä- tai verkkoliikennehäiriöitä.

Poliisin tietojen osalta rekisterinpitäjänä toimisi Poliisihallitus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen osalta hyvinvointialueen sote-palvelujen järjestämisestä vastaava viranomainen, pelastustoimen tehtävätietojen osalta hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisestä vastaava viranomainen ja Rajavartiolaitoksen tietojen osalta Rajavartiolaitoksen esikunta. 

Esityksellä täsmennettäisiin myös viranomaisten tiedonsaantioikeuksia ja tietojen käsittelyä muussa kuin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Samalla poistettaisiin päällekkäisyydet julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain kanssa.

Lisäksi esityksellä selkeytettäisiin Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviä. Esitykseen sisältyvän konsulipalvelulain mukaan Hätäkeskuslaitos voisi lisäksi avustaa ulkoasianhallintoa avustavissa asiakaspalvelutehtävissä. Turvallisuustutkintalain muutosesityksen mukaan Hätäkeskuslaitos voisi myös avustaa Onnettomuustutkintakeskusta ilmoitusten vastaanottamisessa. 

Ehdotetut muutokset tulisivat voimaan porrastetusti vuosina 2023 ja 2024. 

Lisätiedot:

lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, annika.parsons@govsec.fi

hätäkeskusylitarkastaja Juha-Veli Frantti, p. 0295 488 210, juha-veli.frantti@govsec.fi